onsdag 12 april 2017

Vikten av religion.

Bombladdningen mördade tiotals människor.
Kyrkan målades invändigt röd av allt människoblod.
Problemet är att i Egypten är inte detta så ovanligt.
Det är visserligen ett par år sedan det hände sist men just kopter, med andra ord kristna, är väldigt utsatta i länder där de flesta troende är muslimer.
Det är ett utmärkt tillfälle att använda ordet rasist.
Muslimerna tål nämligen inte människor som inte lever efter deras tro vilket skapar motsättningar. Muslimerna anser sig stå över de kopter som lever i Egypten och anser sig själv vara bättre.
metro.se

Nej, självklart gäller det inte alla.
Självklart finns det kristna som inte är Guds bästa barn men jag anser inte att några ska hållas bakom ryggen, oavsett religion.
Kristendomen har under årens lopp mördat tusentals människor i trons namn men det sker inte längre. För mig kan man inte säga katolik utan att tänka på pedofili, hinduism utan att tänka på kastväsendet eller judendom utan att se en kippa innanför ögonlocken.
Det betyder inte att alla katoliker är pedofiler, alla hinduer använder kastväsendet eller alla judar bär kippa. Det är dock bilden som har blivit förmedlad på grund av hur de själv lever.

Säger någon islam tänker jag på rondellhundar.
Hur någon ens kan bli upprörd över en satirteckning eller en prydnad i en rondell är för mig forntid. Välkommen till 2000-talet i Europa!
Vi tror på yttrande och religionsfrihet.
Problemet blir när människor genom hot och våld försöker få andra människor att förändra sin tro.
Detta är vad som sker i Egypten.

Kopterna flyr detta land.
De är nämligen i minoritet och rädda om sina liv.
Att öppet leva som kopt, 2017 i Egypten, skapar oerhörda svårigheter att bli gammal.
På samma sätt har exempelvis homosexuella det.
De började efter revolutionen flyga från tak och balkonger.
Så mycket för den friheten..

En religion bör förändras och den bör absolut INTE vara den största delen i någons liv. Är den ändå det så kan den inte påtvingas eller utövas så att den kan störa andra. Vi lever nämligen väldigt fritt här i Sverige. Egypten försökte.
De människor som är emot homosexuella i dagens Sverige kan knappt säga det medan det är tvärtom i Egypten. Där kan man inte leva som homosexuell.
Det anses nämligen fortfarande vara en sjukdom och människor där ska då antingen botas eller straffas. Allt i religionens namn.

För mig är religion ett meningslöst bihang som inte borde få ta så mycket plats i ett samhälle.
Sverige är uppbyggt på kristendomen men den tillåts inte ta någon större plats vilket jag anser vara väldigt bra.
För mig är det nämligen forntid.
Tankarna går till alla de människor världen över som dör på grund av religion.
Ingen borde få göra.

http://www.svt.se/nyheter/utrikes/explosion-i-egyptisk-kyrka