tisdag 4 april 2017

Lottning till skolor!

Skolkriser i framtiden är nu lösta!
Barnen som vill gå i eftertraktade skolor kommer i framtiden lottas om Fridolin får som han vill.

Anledningarna är att:
  • Kunskapsgapet mellan svenskfödda och utlandsfödda har ökat.
  • Gapet mellan hög och lågpresterande elever har ökat.
  • Socioekonomisk bakgrund spelar plötsligt en större roll.
Hur har då detta kunnat ske på så kort tid?
Sverige var bland de bästa i klassen men på några år så stagnerade och föll resultaten.
Vad är det som har hänt de sista åren?
Just det. Sverige har tagit emot väldigt många högutbildade människor vars barn nu går i skolan. Detta bör då synas om några år. Bra föräldrar stöttar nämligen upp och hjälper sina barn och med tanke på alla de höga utbildningarna lär det inte vara något problem.
Eller?

Självklart är inte människor likadana och tur är väl det.
Men var ska kraven för lottning ställas?
Plötsligt kanske inte uppfyllda kunskapskrav är viktigt bara mångfalden och könsfördelning blir rätt på en skola. Jag anser att man kan se detta från två aspekter och den viktigaste är att alla kan om de vill. Nyheterna berättade i fjol om en tonåring som lärde sig svenska själv på ett halvår genom att översätta böcker som fanns på hans språk och att lyssna på ljudböcker.
Han kom sedan in på läkarutbildningen.

Media skriver ständigt om den högutbildade arbetskraft Sverige har fått vilket i min värld borde göra det lätt för dem att lära sig ett nytt språk, bara viljan finns.

Det andra är då att just föräldrarna ska ha ett ansvar för sina barns skolgång.
Självklart ska skolorna anpassa sig så mycket det går efter varje elev men när en klass med svenskfödda barn får en ny klasskamrat som kan tio ord svenska, förändras ekvationen och det borde inte vara svårt att se.
Fridolin tänker nu sig en lag där landets nyanlända ska tvingas ut i olika kommuner.
Är det verkligen ett bra sätt?
Vi ska alltså tvinga människor att bo på vissa ställen oavsett om det finns jobb eller inte?
Man kan ju omöjligt bara se till skolan utan måste se helheten.
Hur bra mår de föräldrarna när de bara går hemma och kanske tar några vändor till Sfi?
Nyanlända ska dessutom kunna lottas in i skolor.
Med andra ord så ska duktiga elever stå tillbaka för att skolan ska vara "jämställd" och kvoterad.
Är det rättvisa?

Fridolin utger sig ofta för att vara kunnig inom skolområdet då han själv är lärare.
Han borde noga förtydliga att han jobbade en kort tid som lärare på en folkhögskola.
Han har aldrig arbetat med barn utan med unga vuxna vilket för mig är en oerhörd skillnad.
Han vet inte vilka bekymmer hans idéer kan ställa till med.

Se till att de människor som har kommit till Sverige noga ska få veta reglerna som gäller och att de ska hjälpa till att ansvara för sina barns skolgång.
Visa att här sätter vi krav för hjälps alla åt kan det bli en förändring.
Var dessutom realistiska.
Berätta för dem att om man kommer till Sverige som tjugoåring och inte kan något skrivet språk, oavsett vilken utbildning de påstår sig ha, så är det för sent för att bli läkare.
Se till att människor är rättframma och ärliga så att de åtminstone får ett jobb.
Berätta för föräldrarna hur viktig svensk skola är för deras barn för oavsett vad media påstår, så säger statistiken att de flesta inte alls har någon hög utbildning.

De tre punkterna ovan visar tydligt att de sista årens invandring påverkat Sverige stort.

http://www.svt.se/nyheter/inrikes/sa-vill-fridolin-att-den-svenska-skolan-bli-mer-jamlik