söndag 2 april 2017

Bort med kvoterade föräldradagar!

Årligen har varje parti förbundsstämma och så även Moderaterna. Det är då varje medlem internt kan försöka förändra det den inte anser vara ok så jag har tänkt redovisa två av de motioner jag har med till årets möte.
Jag har mycket åsikter och de går inte alltid i partiets linje vilket syns på den siste.
Jag tror på den enskilde individen i allt.

svt.se


Motion angående barnförsäkringar


Tänder är en dyr historia för många människor, gamla som unga.
Den stora skillnaden för de båda är dock ansvaret.
Vuxna människor måste själv stå för en försäkring och i annat fall får de ta konsekvenserna själv.

Barn kan dock aldrig hjälpa vad deras föräldrar gör vilket innebär att den förälder som av någon anledning inte har betalt en försäkring för sitt barn kan ställa till stora problem för denne när de blir vuxna.
Om barnet exempelvis slår ut en tand i sina tidiga barndomsår, vilket sedan resulterar i att barnets nya tand inte kommer upp, är skadad eller förstörd på något sätt, skapar det stora kostnader i framtiden.
Det är tusentals kronor det gäller.
Detta är pengar barnet som vuxen får betala om dennes föräldrar inte hade en försäkring på dem.

Barnets bästa ska alltid sättas främst och FNs barnkonvention är tydlig. Barnets bästa ska alltid sättas främst, oavsett hur deras föräldrar fungerar.

De allra flesta människor i Sverige har försäkrat sina barn men någonstans borde det finnas ett skyddsnät för dem som inte har det. Det blir absurt att den som av någon anledning befinner sig i Sverige kan få hjälp med sina tänder för en obefintlig peng när vi sedan tvingar vuxna barn som skadat sig att betala tusentals kronor för något de inte har en del i.

Självklart kan det inte gälla allting men just tänder är en oerhört viktig del för någons utseende och självkänsla. En utredning av vad som kunde ingå i en allmän barnförsäkring kunde fastslagit lämpliga riktlinjer och det torde inte gälla allt för många personer i Sverige.

Jag föreslår därför

Att Moderaterna i Blekinge arbetar för att partiet ska se över hur vi ska undvika att barn hamnar i kläm av att deras föräldrar inte har tagit sitt ansvar.
Att Moderaterna i Blekinge kräver att partiet går igenom vilka skador som kan täckas upp av någon form av extra barnförsäkring.
Att motionen vidaresänds till partistämman.

Emilie PilthammarMotion angående fria föräldradagar

Den som föder barn i Sverige får ett antal föräldradagar.
De sista tio åren har det gått mode i att dessa dagar, på tvång, ska delas upp mellan mannen och kvinnan och de sista månaderna har det kommit upp på tal att en fjärde pappamånad ska införas.
Detta strider helt mot de Moderata värderingarna om att varje människa vet bäst själv.
Inga politiker kan se eller avgöra vad som är bäst för den enskilda individen och barnets bästa borde istället sättas i fokus.
Vad är bäst för varje barn?
Det bör barnets föräldrar veta.
Genom att dela upp dagarna på tvång har antalet pappor som är lediga visserligen ökat men många dagar har också bränt inne. Familjen har alltså, istället för att pappan har tagit ut sina månader, låtit de månaderna gå tillbaka till staten då de av någon anledning inte har kunnat ta ut dem.
Vad är då bäst för barnet?

Många gånger är det så att papporna tjänar betydligt mer än mammorna och det blir därför naturligt att just mammorna är hemma. Familjen förlorar annars för mycket pengar och då många är högt belånade idag, väljer man nu istället att låta barnet börja tidigare på dagis/förskola.
Effekten av de påtvingade pappadagarna har då istället blivit att barnet inte får träffa någon av sina föräldrar och detta bör vara ett hot mot det välfungerande system Sverige har.
Det skrivs om att detta att vara mammaledig är en kvinnofälla som ger dålig pension. Med en tro på att individen kan själv, bör varje vuxen kvinna som faktiskt till och med har fått ansvaret att ta hand om ett annat liv, även få ta det valet själv.
Har föräldrarna delat på sig och inte kan komma överens så ska de självklart kunna dela dagarna men staten bör inte lägga sig i innan de förhandlingarna har kapsejsat.
Tids nog kommer barnen vara tillräckligt länge på dagis/förskola ändå.
Låt föräldrarna göra sina egna val!
Jag föreslår därför
Att Moderaterna i Blekinge arbetar för att slopa könskvoterade föräldradagar.
Att motionen vidaresänds till partistämman.
Emilie Pilthammar