torsdag 6 april 2017

Högutbildade, jovisst!

SFI har aldrig behövt så mycket lärare och SKL säger att det behövs ungefär 1000 till. Något som noga ska betänkas är påståendet att invandringen är en vinst för Sverige.
svt.se

Bilderna talar sitt tydliga språk.
De högutbildade lyser med sin frånvaro precis som bilden av hur länge varje person i snitt stannar på SFI. Den sista statistik jag hittar på det kommer från 2004 och visar att många klarar sig på ett år men betydligt fler stannar både två, tre och fyra år.
Vem ska betala alla dessa SFI-lärare?

En sak jag saknar är även om det hjälper.
Kan dessa människor prata svenska när de är klara?
Min uppfattning är nämligen den att de som vill kommer lära sig ett språk oavsett om de får gå i skola eller inte. Genom att ständigt träffa människor som talar svenska kommer de lära sig språket.
Artikeln säger att en tredjedel av människorna som går SFI har en kort utbildning och det är det som visas i bilden ovan. Titta då på bilden nedan.

Den visar människor från olika världsdelar och deras utbildning.
Notera Asien och Afrika varifrån de som nu flyr kommer ifrån.
Har de en hög utbildning?
Svaret är väldigt enkelt; nej.
Självklart finns det de som har det men majoriteten har det inte utan tvärtom.

Var dessutom väldigt vaksamma på att utbildningsnivån av de som kommer till Sverige bygger på personerna i frågas egen utsago då de inte har papper på det de säger sig vara utbildade till. Medier som påstår att många av flyktingarna är högutbildade akademiker väljer att svänga med orden. En eftergymnasial utbildning betyder nämligen inte att det är någon som i Sverige skulle kallas för akademiker. En eftergymnasial utbildning kan vara något du gjort som en kvällskurs eller sommarkurs på universitetet. I Asien, enligt ovan tabell, har ungefär hälften av alla från Asien en gymnasieutbildning och cirka 60% från Afrika har en. Statistiken blandar då in alla länder i Asien eller i Afrika. Nedan siffror kommer från ekonomifakta:

Antal utbildningsår i snitt från:
1. Syrien6,6
2. Eritrea3,4
3. Afghanistan3,2
4. Somalia             Inga siffor.
5. Iran7,8
6. Irak5,6

Siffrorna visar längden på utbildning på de som kommit till Sverige.
Högutbildade?

Självklart ska människor få lära sig svenska men jag tror få blir behjälpta genom en tro att de kan bli läkare en vacker dag. De behöver förstå att om de är analfabeter så kan de om möjligt få något arbete som inte kräver någon utbildning. Dessa är inte många i Sverige.
Att gå på SFI i fyra år blir absurt.
Tvinga dessa människor till praktik istället och se till att de träffar människor som pratar vårt fantastiska språk. Det skulle dessutom in oerhörda krav på dessa människor som visar att detta land är givmilt men att det finns både rättigheter och skyldigheter.

http://www.svt.se/nyheter/inrikes/stor-utmaning-for-kommunerna-att-klara-sfi
https://www.migrationsinfo.se/befolkning/utbildningsniva/
http://www.ekonomifakta.se/Fakta/Arbetsmarknad/Integration/Utbildningsniva/