onsdag 5 april 2017

Förvånande..

Flickor bak.
Pojkar fram.
Blir någon förvånad?
svt.se

Diskussionerna om religiösa skolor och hur de fungerar rullar ständigt.
Könsuppdelade klasser har varit en diskussion och jag har tidigare skrivit att jag inte ser något problem med att ha könsuppdelade klasser när det finns en bra anledning till det.
Jag har själv arbetat på detta sättet och upplevde inga problem alls då mer än att det möjligt är lite svårt att för en kvinnlig lärare, som enbart är knappa tio år äldre än eleverna, att få respekt från en klass killar som går i nian.
Det var dock ingen religiös friskola.

Nu visar det sig att en muslimsk friskola har gjort skillnad i hur barnen får gå på skolbussen, beroende på vilket kön de har.
Hela världen har bestridit apartheid men uppenbarligen anser inte alla att det var ett problem. Som jag ser det finns det inte en endaste logisk förklaring till varför elever skulle delas upp i en skolbuss mer än att det är en mycket märkligt syn på individen.
Det är för mig mycket konstigt att man i ett fritt land som Sverige vill införa regler som snabbt hade gjort vårt samhälle lika uppdelat som många andra länder är.

De länder som människor idag flyr från, de gör skillnad på kön.
Många av dem delar samma världsåskådning som denna muslimska skola och jag undrar varför i hela fridens namn man då tar sig till Sverige.
Sverige som är ett av de absolut friaste länderna och som väldigt effektivt arbetar mot jämlikhet. Vi tror inte att mannen är bättre än kvinnan men det är den enda anledningen jag kan se till varför flickor ska gå in bak i bussen.
Det finns en anledning till att de gick in där bak.
Samma anledning som gör att människor döljer sig i stora tält och slöja.
De ska helst inte märkas, vara osynliga och tysta.

Att detta ens kommer upp i Sverige är fel.
Detta borde nämligen aldrig få ske i ett världens mest jämställda länder.

http://www.svt.se/nyheter/lokalt/stockholm/skolelever-delas-upp-efter-kon-i-skolbuss
http://www.svt.se/nyheter/lokalt/stockholm/lofven-fordomer-konsuppdelad-skolbuss