onsdag 14 juni 2017

Ett felaktigt system.

För mig är det mycket märkligt att lagen inte är rättvis, för så ser jag nämligen på det.
Om du begår ett brott spelar det för mig ingen roll vem du är, du ska dömas oavsett.
Det spelar ingen roll hur gammal du är, vad du heter eller vilket brottet är.
Har du begått ett brott ska du stå inför lagen och ta det straff som är bestämt.
Preskriptionstiden är för mig ett hån mot de som har blivit utsatta.
svt.se

Detta sista fall med en idrottstränare som har utnyttjat ett barn sexuellt under flera år är skräcken. Tänk er att det är just er dotter. Ert barn.
Tänk er en vuxen man som hon är i en beroendeställning mot.
Vad ska hon göra?

Att någon väljer att inte anmäla på ett bra tag har jag full förståelse för men att tiden för våldtäkt och sexuellt utnyttjande av barn kan preskriberas på så pass kort tid är hemskt och ett tydligt bevis på att lagen bör slopas.
Har du begått ett brott så har du.
Jag kan ha en viss förståelse för ungdomssynder som har begåtts när någon var tonåring.
Brott som inte skadat någon annan eller åsamkat någon skada.
Om du har våldtagit någon bör du däremot stå till svars för det i all evighet.

När du gifter dig lovar du att döden ska skilja er åt.
Nu är det inte längre så vedertaget men tanken är för mig densamma.
Begick du ett allvarligt brott så ska du stå till svars för det tills den dag du inte längre lever.
Detta livets utgång är det sista sättet att slippa undan straffet för brottet du har gjort.

Hur kul kan det vara för den tjej som sitter där och inte längre tror på rättssamhället?
Jag förstår henne.
Jag har ofta samma tankar inför bland annat socialtjänsten och deras arbete.
Vad eller för vilka finns systemet till för?
Offret eller förövaren?

Slopa preskriptionstiderna.

https://www.svt.se/nyheter/inrikes/idrottstranaren-kan-ha-fatt-hjalp-av-anhoriga
https://www.svt.se/nyheter/inrikes/flera-partier-vill-se-over-lagen-med-preskriptionstider
https://www.svt.se/nyheter/inrikes/tranare-atalad-for-sexbrott-haller-sig-gomd-slipper-rattegang