tisdag 13 juni 2017

Ingen billig historia.

Festa hela livet och sprid dina pengar.
Oavsett inkomst kommer du nämligen ändå att få en plats på ett äldreboende om du måste ha det. Skillnaden blir att om du har pengar den dag det är dags, så måste du betala den själv och har du inga pengar så betalar kommunen platsen åt dig.
Det hjälper alltså inte att leva så som man ska för oavsett förlorar du i slutet.
svt.se

Artikeln gör en stor rubrik av att de som arbetar med de äldre har ätit upp de boendes mat. Det är fullt möjligt att det verkligen är så men i texten står det sedan att det är några av de boende och inte alla som har gått ner i vikt. Gissningsvis är det då enskilda angelägenheter som påverkat viktnedgången. Uppenbarligen verkar det ha funnits andra brister på boendet vilka ska ses över.

Som jag ser det tycker jag det är bra att de som arbetar med de äldre även äter tillsammans med dem. Inger Pilthammar har haft en motion om detta i Sölvesborgs kommun och detta med pedagogiska måltider även inom äldreomsorgen är på frammarsch.
De äldre ska ha det som hemma och de flesta äter tillsammans.
Vem vill efter ett helt liv sitta ensam och äta?
Ok, du sitter kanske med de andra boende men alla på ett äldreboende är inte så livade.

Personalen har alltså ätit av de äldres mat.
Är det så att det har inneburit att de äldre har blivit utan mat är det självklart inte bra men jag betvivlar att så är fallet. Facket säger i Västerbotten att personalen aldrig får äta av de äldres mat. Den stora frågan är då vilka facket i denna fråga representerar.
De boende eller personalen?
Jag gissar på att de företräder personalen vilket gör det mycket märkligt att de bestämmer över något som de boende, i de allra flesta fall, betalar själv.
Det är nämligen så att all mat som de äldre äter betalas av dem själv.
Är det då inte upp till dem att bestämma om deras mat även räcker till någon annan?
Har de äldre något fack som kan ta den frågan?

Den dag mina föräldrar kommer dit så hoppas jag att personalen kan sitta ner med dem och äta. Prata, drick och ät. Gör gärna som i Danmark och sätt fram både öl, vin och snaps med.
Skulle någon mot förmodan bli alkoholist på det så har de så kort tid kvar i livet att det inte spelar någon roll.

Vad är det för mening att bli gammal om du blir det för ett liv i ensamhet?
Låt de äldre få lite middagssällskap.

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vasterbotten/aldre-har-gatt-ner-i-vikt-pa-boende-personalen-at-deras-mat
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vasterbotten/personalen-far-absolut-inte-ata-de-aldres-mat