tisdag 30 november 2021

Abort - för de rika.

Att försvåra eller förbjuda abort drabbar resurssvaga personer som inte klarar sig i samhället. De resursstarka klarar sig oavsett. Jag förstår precis vad kvinnan i inlägget menar och det är en verklighet man måste se över.


Flera delstater i USA går in och försvårar i lagarna för kvinnor som vill göra abort. När lagen säger att det är mord efter vecka 6 och att den som utför den kan stämmas i efterhand, då får man de som inte vågar. 
Den som inte har pengar kan inte åka över delstaten till en annan som sedan gör aborten, utan blir helt enkelt kvar och föder ett barn som inte är önskat.

Det de som bestämmer inte förstår är att detta bara göder fattigdomen och i längden skapar stora klyftor mellan människor för precis som de säger i inslaget så gynnar detta ingen som det behöver gynna. Barn ska enligt mig komma till världen älskade.
Med det menar jag inte att den utan pengar inte älskar sitt barn. men den har inte möjligheten att göra något åt det.

Självklart ska man tänka efter före.
Det anser jag också.
Men jag vet också att man kan ångra sig, inte märka något eller inse att barnet är väldigt skadat.
Har du sedan blivit våldtagen eller allt har skett i samförstånd.. det vet inte fostret. 
Därmed anser jag att det är ärligare att helt vara emot abort än delvis.
Jag kommer dock aldrig lägga mig i andra människors val.
Det är upp till dem.

Det jag anser om detta är dock att det är sjukt.
Blir du våldtagen eller är femton år och gravid.
Är det bästa alternativet verkligen att föda det barnet?
Det tror inte jag. 
Jag anser att abort är en bra lösning för att barn inte ska komma oälskade till världen. 
Det bästa hade varit att skydda sig men alla kanske inte får den valmöjligheten och då måste den finnas i efterhand.

Sveriges lagar borde implementeras överallt.