fredag 10 april 2015

Men Sverige ska ta allt ansvar..

Oavsett vilket land någon kommer ifrån, så borde detta tänk vara likadant. Faktum är dock att så inte är fallet. Den i Sverige så viktiga miljön, är något de flesta andra länder inte bryr sig om alls.
Trots det så ska vi i mångt och mycket agera hela världens dåliga samvete.

Efter att en släkting varit i USA fick jag veta att de inte ens källsorterar. Efter mina egna resor vet jag att de flesta länder kastar skräpet precis där de går. Efter många år i Spanien har jag sett hur de med tiden har blivit betydligt bättre med sitt miljötänk trots att det är långt ifrån det tänk vi har i Sverige.

herbo.nu
I Sverige har en lag införts om att fritidsbåtar inte får tömma sitt avlopp rakt ut. Större båtar får absolut inte göra det. På andra sidan Östersjön forsar dockavloppsvattnet rakt ut i densamma och ingen har någon som helst brådska att göra något åt det.
Alla ni som nu är engagerade i exempelvis Miljöpartiet, hur tänker ni?

Ni höjer priset för diesel och bensin för att det bland annat förorenar naturen, men godkänner samtidigt kolkraft i andra länder. Bevisligen åker avloppsvattnet rakt ut i vår Östersjö, var är ni? Varför gör ni inte era röst hörda? Ni har ju faktiskt media på er sida..

Jag anser att saker och ting många gånger dras in absurdum i Sverige. Vi källsorterar till skillnad från de flesta andra länder i världen. Vi köper ekologiskt (hur ekologiskt det nu kan vara att köpa bananer som fraktats över halva jordklotet) och miljöbilar, men en bit härifrån spolas allt som hamnar i avloppet rakt ut i det innanhav som vi badar i till sommaren.
Ni kanske skulle ägnat lite energi åt att terrorisera dessa människor i andra länder istället för de som bosatt sig på landet i Sverige.
Ni kanske kan komma på någon skatt som gör att vi ska betala detta också?
Jag hade inte
 blivit förvånad om det hade kommit.

http://www.svt.se/nyheter/utrikes/reningsverk-forsenas-avloppsvatten-pumpas-ut-i-osterslon