lördag 4 april 2015

Tiggarnas bostäder.

Kåkbostäder framför Malmö stadshus. Två timmar senare var de borta.
Varför?

Malmö kommun har ålagt en privat ägare att ta bort all bråte på sin tomt. Tomten är bosatt av tiggare som inte får vräkas om inte kronofogden har namnet på dem. Snacka om ett moment 22. Hur ska de bevisa vilka de är?
Samtidigt bygger hemlösa bostäder framför stadshuset för att visa sin situation.
De bostäderna var borta på två timmar.
Varför det?

sr.se
Jag kan lätt förklara varför. "Kåkbostäder" byggde på träpallar och presenningar är inte ok. Lagen säger dessutom att du inte kan bosätta dig precis var som helst och uppenbart är att mitt framför stadshuset, är inte ok. Kommunen klarade att ta tag i detta problem med en gång.
Varför i hela världen hjälper de inte den privatperson som har en tomt?

EU-migranter är alla de som kommer till Sverige i tre månader. De får nämligen inte stanna längre om de inte har uppehållstillstånd, arbetar eller driver ett företag, studerar eller lever som pensionärer, om jag har förstått det rätt. Skulle det vara så att de är självförsörjande får de också stanna. Jag har svårt att se någon av de som bor i de läger de bygger upp, passa in på något av ovanstående.

Jag vet inte om jag ska skylla på min hårfärg eller om jag helt enkelt är lite trögare än vanliga människor men med lite googlande hittade jag detta:

Miljöbalken, kapitel 29, paragraf 7 (https://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Miljobalk-1998808_sfs-1998-808/#K29)
"Den som med uppsåt eller av oaktsamhet skräpar ned utomhus
på en plats som allmänheten har tillträde eller insyn till döms
för nedskräpning till böter eller fängelse i högst ett år."

Annan verkställighet, kapitel 16 paragraf 2: (http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Utsokningsbalk-1981774_sfs-1981-774/#K16)
"Innan avhysning sker ska svaranden beredas tillfälle att
yttra sig. Saknar svaranden känt hemvist och har det inte
kunnat klarläggas var han eller hon uppehåller sig, får
avhysning dock ske utan hinder av att han eller hon inte har
beretts tillfälle att yttra sig."

Med andra ord, om jag förstår det rätt, finns det ovan två anledningar till att tiggarna inte kan bo kvar på den mark de har och hur jag än ser på det kan det inte vara markägarens fulla ansvar utan det är det vi betalar staten och myndigheter för. Min övertygelse är stark om att de hade plockat mig och gett mig böter om jag bestämde mig för att bosätta mig någonstans olovligen. Varför körs inte dessa människor bort och varför ändrar vi inte lagen?
Nej, jag vet, vi har aldrig haft et förbud mot tiggeri men helt ärligt, var det alltid bättre förr?
Det kanske är på tiden att vi ändrar oss för det är ohållbart att ha det som det är nu.
Jag älskar allemansrätten och vill ha kvar den men enligt den kan man övernatta på ett ställe en natt. En. Dessa läger har stått där i månader.
Vad kostar det våra myndigheter att hålla koll på detta och försöka sanera?
Och enligt mig kan det omöjligt vara så att vi har att välja mellan läger överallt, eller att ge dem bostäder.

Sverige, landet lagom.

http://www.skanskan.se/article/20150321/MALMO/150329889/-/symboliska-bostader-byggs-vid-stadshuset
http://www.sydsvenskan.se/malmo/agare-forsoker-tomma-tomt-pa-eu-migranter/