tisdag 28 april 2015

Vä(s)tbleking och vill ha vård i Kristianstad?

Tyvärr ställer inte övriga partier upp på det så det är fritt fram för er alla att ta den diskussionen med den ni har närmst. Igår togs Inger Pilthammars motion om att ambulans från Blekinge ska få köra patienter som tidigare varit i exempelvis Kristianstad, just till Kristianstad. Det är inte första gången hon har detta uppe och för Moderaterna är detta självklart då vården måste vara patientsäker och som alltid, är det meningen att vården ska vara till för patienten och inte tvärtom. Tyvärr syns det inte bland övriga partier i Blekinge.
Förutom en folkpartist röstade alla övriga partier ner förslaget.

Idag fungerar det som så att en patient som räknas som en traumapatient, exempelvis ett fall i en trappa där allvarlig skada kan förekomma, får köras till Kristianstad. Alla övriga patienter ska köras till Karlshamn alternativt Karlskrona. Nattetid finns det bara Karlskrona. På socialdemokraternas hemsida i landstinget kan man läsa att "Säker vård är fundamentalt för en god vård av hög kvalitet." samt "Blekinges hälso- och sjukvård ska ge rätt vård på rätt nivå och i rätt tid." (http://www.socialdemokraterna.se/Webben-for-alla/Partidistrikt/Blekinge/Politik-i-Blekinge2/Landstinget-i-Blekinge/)

Socialdemokraterna försökte få detta till att handla om ambulanstillgänglighet och deras resonemang, som övriga partier uppenbarligen ansåg vara rätt, gick såhär:
Om en ambulans från Blekinge måste köra till Kristianstad finns det risk att den stannar där och får ett annat uppdrag vilket gör att det tar för lång tid och att ambulanstillgängligheten då blir för dålig, egentligen ännu sämre, i västra Blekinge. Hmm... ok. Med andra ord uppfattar de det som att körsträckan ambulansen har mellan Sölvesborg/Olofström och Karlskrona bara flyger fram? Att risken inte finns att en ambulans fastnar där?
I dagsläget (siffror från 2014) är ambulanstillgängligheten i västra Blekinge 64%. Hur i hela världen kan det bli värre genom att körsträckorna till Karlskrona blir något färre?
sydostran.se
Det som syftas på är ett beslut som heter "Gränslös dirigering". Detta innebär att den närmsta ambulansen, oavsett var den är ifrån, alltid ska ta en prio etta. En prio etta är ett larm där situationen kan bedömas livshotande. Det stämmer att detta skulle kunna betyda att en ambulans från Blekinge fastnade i Kristianstad. Till saken hör dock att alla bilar i Kristianstad först måste vara upptagna innan detta kan ske. Med risk för att siffrorna inte stämmer till etthundra procent innebär det att det dagtid ska vara fem ambulanser i Kristianstad borta samt en i Bromölla. Hässleholm har två, Osby, Broby och Perstorp en varsin. Gränslös dirigering med SOS väljer alltid den ambulans som är från Blekinge sist. Hur många ambulanser finns det då i Blekinge?
Mig veterligen finns det en i Sölvesborg och en i Olofström. Några i Karlshamn och österut har jag inga nya siffror på så jag skriver inget där. Detta betyder att om ambulansen från Sölvesborg tar upp en patient kvällstid då Karlshamn är stängt, måste de köra till Karlskrona. Karlskrona! Är ambulansen i Sölvesborg har den tre mil till Kristianstad och kunde varit tillbaka i Sölvesborg på samma tid det tar samma ambulans att komma till Karlskrona men nej. Uppenbarligen är den osynliga gränsen mellan Blekinge och Skåne så oerhört viktig.

Socialdemokraternas "ge rätt vård på rätt nivå och i rätt tid" stämmer alltså inte och övriga partier håller med dem. För att rätt vård ska kunna ges krävs det nämligen att sjukhuset kan se patientens journaler men tänk. En ambulans i Blekinge kan inte ens skicka ett EKG till Kristianstad. Hela Skåne har samma system och Blekinge ett annat som inte kan kommunicera.

Ponera detta: Du bor i västra Blekinge och får diagnosen cancer. Så länge du kan eller har en anhörig som orkar kör du till Kristianstad för du får välja var du vill ha din vård. Då det skiljer väldigt mycket körtid och  mil beroende på vilket sjukhus du väljer så kör du till Kristianstad. Det kommer du göra så länge du orkar och kan. Plötsligt orkar du inte, blir väldigt sjuk och ambulans måste tillkallas. Då kör ambulansen dig till Karlskrona. Du kan påpeka, böna och be men den kör dig ändå till Karlskrona. Trots att de inte har dina journaler. Trots att de inte vet vilken vård du fått innan. Trots att du som patient inte anser att det är dit du vill. DU har inget val för samtliga partier utom Moderaterna i detta landsting har bestämt att just du INTE vet bäst. De påstår att de vill ge dig rätt vård (hur då om de inte har dina journaler?), på rätt nivå (de har fortfarande inte dina journaler) och i rätt tid (de ska bara försöka få tag i dina journaler först). Är det patientsäkert?
För precis det handlar det om. Patientsäkerhet.

Jag fick bannor för att jag tog upp det fall i Olofström som fick så mycket publicitet för några år sedan. Kvinnan hade fått cancer och varit patient i både Blekinge och Skåne. Hon "föll mellan stolarna" då vården inte gjorde det socialdemokraterna påstår att de står för på sin sida. De övriga partierna höll med dem. Självklart är det inte positivt att få veta vilka missar vården har gjort.

Försök att förringa klagomål gjordes genom att ta upp att "ambulanspersonalen är väldigt kunnig och kompetent". Ingen har påstått något annat men de är inga siare. De kan inte veta vilken historia en patient har utan journalerna. Försök gjordes också om att berätta att den som behandlats i Malmö eller Lund omöjligt kunde köras dit då det var för långt. Nej, det behövs inte då hela Skåne har samma journalsystem vilket gör att Kristianstad klarar samma uppgift lika
galant. Ambulansens dåliga tillgänglighet i västra Blekinge, 64%, var en av anledningarna till ett avslag men jag tror på just DIG. Anser du att du ska få åka dit dina journaler är?

Detta är en av de vanligaste frågorna jag har fått under valrörelsen och jag är inte ensam. Jag hoppas att alla andra partier kan förklara varför de vet bättre än de patienter som önskar få komma till Skåne och jag hoppas att ni patienter visar det nästa gång ni ska rösta.

Vården är till för patienterna. Patienterna är inte till för vården.
Hur svårt kan det egentligen vara?