tisdag 8 november 2016

Du kan inte lära gamla hundar..

Eller?

Jag tror att traditioner är väldigt svåra att bryta. Återkommande mönster sedan barndomen gör sig lätt påminda och jag kan se på mig själv och mitt eget liv, att plötsligt har jag en helt annan förståelse för en hel del saker jag inte förstod i ungdomen. När jag inte vet vad jag ska göra, återgår dock mitt mönster lätt till hur det var då.

Jag lagar mycket mat precis som mina föräldrar gjorde. Jag har studerat som de sa. Jag har ett hus som jag ville och arbetar med det jag valde för så många år sedan. I konfliktsituationer kan jag se mina föräldrar i mig själv och så blir det bara, trots att jag inte tänker på det.
Jag är mina föräldrars dotter.
svt.se

I Afghanistan börjar allt fler kvinnor köra bil.
De vittnar dock allihop om att det innebär att de blir trakasserade och utsatta.
Dagligen. Alltid av män som ifrågasätter deras kunskaper och misstror dem. Anser att de inte kan köra och att det är för svårt för dem.
Detta gäller då bara körningen.
Tänk er hur det ser ut i andra situationer.

En av de största grupperna som sökt asyl i Sverige kommer från Afghanistan. Landet där de flesta män inte anser att kvinnor kan köra bil och där kvinnor har svårt att åka kollektivtrafiken. De blir nämligen utsatta av män när de gör det.
Dessa män finns nu i Sverige.

Se nu till dig själv. Hur lätt är det att ändra invanda mönster och traditioner?
Kan du se svårigheterna som kommer uppstå?

Jag ser dem.
Min uppfattning är att de flesta andra också ser det.
Fast just det, svenska män beter sig inte på detta viset.
Det är dock bara eliten i Stockholm som uppfattar det hela på det sättet.

Jag önskar att dessa män den dag de får uppehållstillstånd, förstår att det inte fungerar så i Sverige men jag tror det blir svårt att ändra ett mönster som sedan länge är invant.

http://www.svt.se/nyheter/utrikes/frihet-bakom-ratten-i-afghanistan