söndag 20 september 2015

Dag(s) att tänka om?

En avkriminalisering av vissa droger kanske är att vänta?

"Det som fungerar bra måste vi erkänna och det som inte fungerar måste vi förbättra politiken på. Annars vore man ju korkad, avslutar Gabriel Wikström."

Wikström är för dem som inte vet, Folkhälsominister. Uttalandet kommer från länken nedan och är i en diskussion med en författare som kritiserar den politik som förs kring droganvändning.

Jag har min uppfattning väldigt klar. Jag är säker på att Portugals sätt som går ut på att avkriminalisera vissa droger, är den enda rätta. Wikström är inte så lastgammal och kanske ännu inte är så cementerad att han kan ta till sig vad forskningen säger.
Jag hade jublat om han hade föreslagit att Sverige skulle ta efter det som fungerar, ge brukarna direkt vård istället för straff.

Med tanke på de konservativa vindar som drar fram hoppas jag på att detta kommer till stånd snabbt. Ska Wikström lyssna på det som fungerar bör han titta på Portugals modell.
Det är inte bra att knarka, nej, men jag är säker på att de som gör det är medvetna om vad de gör även om de inte kan sluta. För mig är det då bättre att ge dessa personer vård framför ett straff.
Genom vård kan de bli av med sitt beroende, såvida vården inte är så katastrofal som det har visat sig på sistone.

Jag hoppas att Wikström inte är korkad. Jag hoppas att han läser på och sedan tar upp detta med en avkriminalisering som något positivt för våra missbrukare och deras anhöriga.

http://www.svt.se/nyheter/inrikes/kan-man-kalla-det-nagot-annat-an-ett-totalt-misslyckande