onsdag 9 september 2015

Många bäckar små..

Människor flyr de fasor de upplever i sina hemländer och IS är en stor anledning till att dessa människor väljer att lämna allt det de haft för att söka en bättre framtid någonstans. I ett par år har det skett men kulminerat det sista året med ständiga rapporter om hur många drunknade det varit på Medelhavet, hur många som är på flykt och hur många som beräknas anlända till olika länder.

Jag väntar. Väntar.
Väntar på att någon eller något land ska börja föra en diskussion som verkligen ger något i längden. Det går att diskutera volymer av människor, statistik och vart de ska bo men varför lyfts inte det egentliga problemet?

lifevision.se
Om en kran läcker fungerar det inte att ställa en spann under. Jo,ett tag, men hur lite det än droppar så kommer spannen till slut bli full. Vad gör man då? Ställer den på en plåt eller bricka? Den räcker inte heller för evigt. Det smartaste måste vara att ringa någon som kan fixa röret som läcker. Man går på källan för att se till att problemet försvinner i grunden.

Syrien töms på människor och de med pengar flyr först. Kvar lämnas de som inte kan ta sig någonstans. Om alla människor lämnar landet finns det inga kvar för att bygga upp det sen. Det finns inga som kan kriga emot IS och det finns inga som kan få landet på fötter igen. Hur långt måste det gå?

Varför kommer det inte någon och fixar kranen?
Varför går inga in och plockar bort anledningen till att inga människor längre kan stanna kvar i sina hemländer? Varför tror vi att spannar utplacerade i Europa ska hjälpa?
Det borde handla om vanligt sunt förnuft.
Jag har full förståelse för att människor flyr men lika stor förståelse för att många länder i Europa protesterar. Alla människor som kommer till Europa ska få ett drägligt liv och det är inte vad som väntar dem idag men istället för att gå på källan väljer världen att göra konstgjord andning med hjälp av spannar i olika format.

Få bort IS så att människorna kan få stanna kvar i sina hem.