lördag 2 januari 2016

För i Sverige är barnen oftare barn?

Ensamkommande flyktingbarn har nu blivit ensamkommande ungdomar. Jag ser fram emot tills detta blir helt korrekt och kommer kallas för asylsökande ungdomar för de är inte ensamkommande. De har kanske inte sin vårdnadshavare med sig men de är inte ensamma då de kommer med annan släkt eller vänner. Detta verkar många fortfarande inte ha förstått.

Sverige, Norge, Danmark och Finland tänker helt olika.
Av de 7049 ungdomar som kom till Sverige beräknades 3 procent vara vuxna fast att de sa att de var barn. Samma siffror i grannländerna, alltså med antalet som var vuxna fast att de sa att de var barn, var 34, 20 och 25 procent. Mellan cirka var femte och fjärde ljög alltså.

I P1-programmet "Föregångslandet" intervjuas människor som arbetat runt detta. En kvinna intervjuas och vittnar om att "barnen" som bott hos henne och hennes familj visat sig vara vuxna i väldigt många fall. En kvinna som flyttat tillbaka till sitt ursprungsland intervjuas och berättar att av de år hon bodde på ett hem för ensamkommande i Sverige beräknade hon att sammanlagt två hade varit barn. Dessa hade dessutom, enligt hennes utsago, blivit retade och utstötta för att de var barn då övriga var det vi i Sverige kallar för vuxna.
Ordföranden för ensamkommande barn i Sverige intervjuades också och han motsatte sig helt detta och påstod istället att många sa sig vara äldre än vad de egentligen var för att få mer att säga till om i samhället.
sr.se

Sverige har tagit emot cirka sju gånger så många ungdomar. Vad säger då sannolikheten?
Min sannolikhet säger att ungefär strax under 2000 av dem är vuxna som utger sig för att vara barn.

Vad spelar det då för roll?
Jo, en oerhörd skillnad. En vuxen får bo på ett "vanligt" asylboende och inte ett speciellt för ungdomar/barn som kostar betydligt mycket mer på grund av lokal, personal, goda män..
Det är alltså en stor kostnad för skattebetalarna att dessa människor ljuger.

Varför är då detta tabubelagt?
Jag har verkligen ingen aning. Om jag skulle hoppa på bussen och påstå att jag var under arton år hade busschauffören bett mig att stiga av. Jag ser visserligen ung ut men inte som ett barn.
Mannen som var ordförande för ungdomarna i Sverige påstod att människor från exempelvis Afghanistan var längre och hade mer kroppsbehåring för att de hade fått arbeta så hårt i hela sitt liv och inte fått tillräckligt med näring. För alla utbildade och logiskt tänkande människor borde det vara tvärtom. Får du inte mat och näring som du ska kommer kroppen inte skjuta i höjden.

För mig är inte detta tabubelagt, det är en självklarhet.
Börja ålderstesta alla som påstår sig vara barn så kommer de sluta chansa. Om procentsatserna är så höga i våra grannländer förvånar det mig inte om det är det dubbla i Sverige för hade jag velat ta mig hit och vetat att de inte kontrollerade vad jag sa, hade jag med påstått att jag var ett barn.
Människorna har kanske flytt från det liv de levt men de är inte dumma på något sätt.
Det svenska systemet är det istället.

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=6337009

FAKTARUTA ENSAMKOMMANDE UNGDOMAR 2014:

Till Norge kom 1204 ensamkommande. Av dessa genomgick 76 procent en medicinsk åldersbedömning och 34 procent bedömdes vara över 18 år
Till Finland kom 197 ensamkommande, 36 procent ålderbedömdes och 20 procent bedömdes vara över 18 år.
Till Danmark kom 818 ensamkommande, 35 procent åldersbedömdes och 25 procent befanns vara över 18 år.
Till Sverige kom 7049 ensamkommande, 3 procent åldersbedömdes med medicinska metoder och sammanlagt 5 procent bedömdes vara över 18 år. Några fick således sin ålder justerad av andra skäl.
KÄLLA: Svenska Migrationsverket, Danska udlaenningsstyrelsen, Norska Utlendingsdirektoratet, Finska Migrationsverket.