onsdag 13 januari 2016

Brain drain i Afghanistan.

De utsatta kvinnorna i bland annat Stockholm har främst blivit utsatta för övergrepp från yngre män från Afghanistan. Samtidigt är Afghanistan det land som får mest pengar av Sverige i bistånd.
Det biståndet ska gå till kvinnor och barns rätt till utbildning.
Vad sägs om att lära dem om rätten till sina egna kroppar?

I Europa har en våg av övergrepp skett mot kvinnor. Inte den "vanliga" sortens övergrepp utan män i stora klungor har gett sig på flickor och yngre kvinnor, tafsat på dem och även våldfört sig på dem. Varför? Hur kan detta hända?

Löfven hade i december besök av Afghanistans president som berättade att landet har drabbats av en braindrain då cirka 36000 män, varav 21000 räknas som "ensamkommande", lämnat landet för Sverige. Samtidigt är det samma grupp män som i Sverige på ett väldigt tydligt sätt visar en fruktansvärd attityd mot kvinnor och detta har nu kommit fram, trots medias brist på intresse av att visa detta för landets innevånare. Samma män som är en del av den kunskap som nu fattas i Afghanistan. På vilket sätt vinner någon på denna situationen?
svt.se

De flesta så kallade ensamkommande kommer idag från Afghanistan. Landet som får mest bistånd av alla länder. Detta biståndet ska bidra till kvinnor och barns rättigheter.
Som jag ser det kan man göra på några olika sätt för att stävja den situation vi har nu:

1. Berätta för Afghanistan att deras bistånd minskar om inte strömmen av yngre män hämmas till Sverige. Detta måste bli en win-win då de vill ha kvar männen i denna åldern för att slippa en total braindrain.
2. Gör klart för alla de som vill komma hit från Afghanistan att de kommer skickas tillbaka till sitt hemland.
3. Minsta lilla brott som begås i Sverige så ska deras asylansökan dras in och de ska utvisas direkt.
4. Viktigast av allt:
Stoppa alla de ensamkommande som kommer till Sverige.
Statistik från övriga länder visar att många av dem ljuger om sin ålder och då bör det vara bättre att ge deras platser åt småbarnsfamiljer istället. De ungdomar som kommer utan föräldrar skickas ensamma i hopp om att de ska få uppehållstillstånd i Sverige vilket garanterat ger deras familj i hemlandet en fribiljett in i landet som anhöriginvandrare.
Ungdomarna är så kallade ankarbarn.
De är ankaret som kastas ut för att eventuellt rädda familjen.

Om vi istället ger plats åt barnfamiljer kunde vi hjälpt fler som dessutom har en betydligt sämre möjlighet att överleva i sina hemländer då små barn är känsligare för matbrist, infektioner och kyla.

Det som skett är för Sverige och de största delarna av Europa något helt nytt och främmande. Att män i stora grupper utsätter kvinnor för dessa händelser är något som inte hänt här tidigare. Antingen beror det då på den stora mängd människor som kommit till Sverige och Europa de sista åren, eller har detta helt enkelt blivit en ny trend bland de som redan befann sig här.
Utöver det går det inte att spekulera utan att bli uthängd men min uppfattning är klar.
Männen i Europa och Sverige har plötsligt fått ett mycket märkligt sätt att se på kvinnor och deras rättigheter..

http://www.svt.se/nyheter/regionalt/stockholm/polisen-morkade-overgrepp-pa-festival
http://www.dn.se/nyheter/sverige/overgreppen-pa-festivalen-i-stockholm-rapporterades-aldrig-vidare/
http://www.svt.se/nyheter/utrikes/afghanistans-president-hyllar-stupade-svenskar
http://www.migrationsverket.se/download/18.23e76fe91505855cf762c8a/1447767909977/Asyls%C3%B6kande+2000-2014+samtliga+medborgarskap.pdf