söndag 31 januari 2016

Pojkar utan vårdnadshavare - 750 år för sent.

Många är nu de, inte minst Sveriges polischef, som försvarar eller förklarar vad som händer i Sverige. Det är egentligen synd om alla de yngre män som kommer till Sverige och inte finner sin plats. Vi ska visa hänsyn och ha förståelse. En kvinna blev kanske mördad, men vi vet inte vilket liv gärningsmannen hade tidigare..

Barn och kvinnor kan inte längre gå på badhus utan att riskera att bli utsatta för dessa "pojkar utan vårdnadshavare" och lösningen har på många ställen blivit skilda badtider för könen och uppdelade pooler. Sverige väljer alltså att bejaka det tänk och de seder dessa män har istället för att sätta vår öppenhet och tro på alla männisors lika värde överst. Den svenska lagen bortser vi ifrån.

Nedan kommer en historielektion till alla er som anser att den rätta vägen att gå är att förenkla vårt land för att flickor ska våga gå till badhuset. (Intressant är dock hur de ska göra med de som har blivit utsatta i rutschkanorna av olika slag, stängning=)

Under vikingatiden var kvinnan och mannen i Sverige i princip jämställda då kvinnan var den som skötte mannens uppgift de månader på året mannen var ute på seglats. Kvinnan hade en betydligt högre ställning än vad som sedan infördes i takt med att kristendomen kom in i Sverige med Ansgar. Detta var dock 1000 år sedan.
unizon.se

Året 1280 instiftades fridslagarna i Alsnö stadgar. De fanns alltså tidigare men blev ordentligt inskrivna här och det ska vi ha Birger Jarl att tacka för. Detta är cirka 750 år sedan.
Fridslagarna som instiftades var:
  • Hemfrid - Du får inte göra inbrott.
  • Tingsfrid - Den som vittnade skulle kunna göra det utan repressalier av motståndare.
  • Kyrkofrid - Ingen får gripas eller anfallas i en kyrka.
  • Kvinnofrid - Ingen får överfalla eller kidnappa kvinnor.
Den sistnämnde är den jag nu kommer fördjupa mig i.
Den största anledningen till att kvinnofriden infördes var att kvinnor i vårt land på denna tiden inte kunde gå riktigt säkra. De kunde nämligen bli kidnappade och tvångsgiftes med någon. Efter att kvinnofriden infördes fick den som bröt den sona med sitt liv. Det innebar dödsstraff men i vissa fall höga böter. 500 år senare kom man fram till att straffet var något högt och lagen ändrades något. Den som kidnappade en gift eller förlovad kvinna fick dödsstraff medan den som kidnappade en ogift kvinna eller änka och inte hade sex med henne fick några års fängelse. Kidnappningen i sig innebar dock dödsstraff och gjorde så fram till 1864.
Denna lag kom för att skydda kvinnan då hennes kropp fram tills dess ansågs vara mannens ägodel. I Sverige var vi alltså på denna våglängd redan på 1200-talet.

1826 föddes Karl XV (Karl IV) och fick några år senare en son och en dotter. Då sonen dog väldigt ung hade han bara en dotter som kunde ta över tronen och detta var under denna tid helt omöjligt. Det var visserligen i rent själviska syften som kungen kämpade men det var vad han gjorde. Under flera år och upprepade tillfällen försökte han ändra grundlagen så att en kvinna skulle kunna bli tronarvinge men tyvärr lyckades han inte. Detta förändrades inte förrän i modern tid med kronprinsessan Viktoria. Karl XV försökte dock göra detta för nästan 200 år sedan.

De pojkar utan vårdnadshavare som nu befinner sig i Sverige har med hänvisning till det som står ovan, alltså inte kommit längre i sitt jämställdhetstänk än vad vi i Sverige hade kommit för cirka 800 år sedan. Kvinnan är för dem lika mycket värd som hon var i Sverige på medeltiden.
Egentligen inte bara för dessa männen, de kommer nämligen från länder och levnadsmönster där detta sätt är det rätta. Länder som alltså ligger cirka 800 år efter oss i tanken på att könen är jämställda.

Är meningen då att vi ska anpassa oss efter detta eller de efter oss?
Varför ska vi skämmas och förändra något som fungerat så länge jag har varit i detta livet?

Jag lyssnar mycket på radion och hör nyheterna varje dag. Det kommer fram åsikter som säger att problemen som nu finns i Sverige, fanns här långt innan invandringen. Åsikter om att alla invandrare inte kan beskyllas för det var minsann inte såhär på 1990-talet. Nej, det är sant. Det var inte så här då. Människorna som kom då var nämligen till största delen från Europa och hade ett liknande levnadsmönster även om deras religiösa inriktning inte var densamma.
Människorna som nu anländer kommer från länder med en helt annan syn på det mesta. I flera av länderna är det diktaturer, barnen får agas och kvinnan ska skylas och underställa sig mannen.
Att tro att alla människor som kommer hit bara släpper det och anammar vårt sätt att tänka är uppenbarligen fel med tanke på polisens rapporter, badhusens utsagor och boendena för de män som inte har sina vårdnadshavare här.
Nej, alla män som kommer hit är inte likadana men den stora frågan är då vart de är. Varför hörs eller syns inte de? Varför fördömer inte de händelserna?

Värst av allt är att detta inte bara är en svensk företeelse. En av dessa länders president besökte Rom för ett tag sedan och i rädsla för att inte han skulle känna sig generad, spikades trälådor och sattes upp runt varje naken staty i hela staden. Allt för att deras nakenhet inte skulle synas då presidenten kom från ett land som inte tillåter detta. Ser inte de som bestämmer att detta nu har gått för långt?

Jag förstår inte varför vi måste förändra det levnadssätt vi har för att passa dessa människor.
Tänk på att de har flytt från sitt icke fungerande samhälle till vårt väl fungerande. Det borde vara tillräckliga bevis för att vi inte ska förändra oss någonting.