lördag 30 januari 2016

Fantasin slår nya mål..

Lägst arbetslöshet i EU 2020!
Målet stod väldigt klart, Sverige skulle bli bäst!
Arbetsförmedlingen undrar nu vad Socialdemokraterna sysslar med.
Precis som övriga saker de har lovat kommer inte detta mål heller att hållas.

Arbetsförmedlingen har några grupper som räknas som riskgrupper:
  • Personer födda utanför Europa
  • Personer med en funktionsnedsättning
  • Personer över 55 år
  • Personer utan en gymnasieutbildning
Av dessa personer är hela 65 procent arbetslösa men siffran hade stigit till 69 procent vid årsskiftet. 75 procent av de som är arbetslösa 2017 beräknas tillhöra ovanstående grupper. Tydligen många i Sverige som fyller 55 år eller som kommer få en funktionsnedsättning.
svt.se

Utbildningsnivåerna hos dem som söker sig till Sverige är enligt media höga men statistiken säger att de med den i snitt längsta utbildningen är de från Iran med 7,8 år och de från Syrien med 6,6 år. Ett svenskfött barn, i princip alla, går minst 10 år i skola. De flesta betydligt mer.
Allt är självklart ett snitt.
Sverige har enligt OECD en väldigt högt utbildad befolkning och trots att media för några år sedan påstod att invandrade människor hade högre utbildning än de födda i Sverige så stämmer inte det. 82 procent har minst en gymnasieexamen eller mer och då är det siffror byggda på riktiga uppgifter, vilket vill säga handfasta examina införda i de svenska systemen. För statistiken förd över de som kommit till Sverige är det deras egen påstådda utbildning som har förts in i statistiken.
Alla som vill se kan förstå att det blir en stor skillnad.

I detta finns inte heller skillnader i vad som lärs ut i de olika stadierna under skolgången. Att det kommer elever från andra delar av världen gör absolut ingenting. De som kommer från länder med bra utbildning brukar dock, enligt min erfarenhet, få läsa lite med äldre elever då de legat före i många av kunskaperna. Många av de som kommer nu har kanske en utbildning men i vilket skick då?
Vi har ingen bra eller effektiv process för att kontrollera detta vilket gör att de som verkligen kan inte får det arbete de borde.

Många kommer garanterat att få arbete men Löfvens bevingade ord om att Sverige skulle få Europas lägsta arbetslösheten, den kan vi nog se i molnen efter precis som övriga löften.

http://www.svt.se/nyheter/inrikes/arbetsformedlingen-domer-ut-regeringens-malsattning
http://www.ekonomifakta.se/Fakta/Arbetsmarknad/Integration/Utbildningsniva/
http://www.scb.se/Statistik/UF/UF0506/2014A01/Tab1.xls
http://www.ekonomifakta.se/Fakta/Utbildning-och-forskning/Utbildningsniva/Gymnasieutbildade/

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=3993&artikel=5124116