måndag 25 januari 2016

Fritt skolval för vissa?

Skolor ska, om regeringen får som den vill, tvingas ta emot nyanlända barn och ungdomar. Anledningen är att det idag är få skolor som tar emot många och att friskolorna ofta inte tar emot några alls då de redan har en kö att ta hänsyn till.

Ponera att just ditt barn står i kö för att komma in på den där speciella skolan med den speciella inriktningen som du och barnet gemensamt kommit fram till är det bästa. Är du beredd att låta ditt barn börja i en annan skola för att släppa fram någon annan?
Jag tror inte det.

För mig handlar inte detta om att det är nyanlända utan det är en principsak. Jag är emot alla former av kvotering och detta är för mig det yttersta angreppet. Jag tycker ingen ska kvoteras in på någon plats i samhället. Inte bostad, inte skola, inte inom vården. Ingenstans, och det är oavsett om det gäller ålder, kön eller bakgrund.
Söker jag ett arbete vill jag ha det för att jag är bäst kvalificerad till det, inte för att jag är en yngre kvinna och medelåldern på arbetsplatsen behöver sänkas.
sr.se

Risken att kritisera detta är dock att man per automatik blir kallad för rasist. Denna gång handlar det nämligen om nyanlända barn och ungdomar, inte om pensionärer eller kvinnor. För mig spelar det dock ingen roll. Jag vill inte ha någon kvotering i samhället!

Om det nu är så att nyanlända i skolorna har blivit ett problem då fördelningen av dem inte är tillräckligt utspridd, då bör man se över det istället. Klarar inte det svenska skolsystemet av detta utan att inverka på kvalitén för övriga elever, då ska Skolverket se över detta.
Lösningen kan helt omöjligt vara att tvinga in vissa elever framför andra i olika köer för många gånger blir det då väldigt svårt att se just den anledningen. Eleverna kommer ifrågasätta varför deras vänner ska ge plats åt andra och de nyanlända kommer inte vilja bli utspridda från sina vänner på boendet.
Ni kanske tror jag fabulerar här, men det är min uppfattning efter att ha arbetat som lärare i tio år. Det ligger inget ont bakom utan det är bara det tänk som många människor har och jag har förståelse för det. Alla vill gå med sina vänner.

Fridolin och regeringen får helt enkelt se över detta en gång till och fundera över på vilka resultat detta hade gett. De kanske hade tyckt statistiken hade blivit bättre men å andra sidan, hur mår eleverna bäst? Med eller utan sina vänner?
Absolut NEJ till alla former av kvotering.

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=6352008