fredag 1 november 2013

Läxfri skola, valflä(s)ket i Karlskrona.

Socialdemokraterna i Karlskrona går till val på att om de vinner, kommer de ta bort alla läxor i kommunens skolor. Anledningen är att alla elever inte har möjligheten att få hjälp hemma.

Jag tänker såhär. Varför försämra för de som har möjligheterna?
Vad är det med svensk skola som gör att allt alltid ska anpassas efter de elever som har det lite svårare istället för tvärtom?
Självklart ska alla elever få hjälp och jag tycker att skolan ska stötta upp med läxhjälp om föräldrarna inte kan. Lärarna vet vilka elever detta är utan att peka ut någon. Detta behövs dock inte då det alltid kunde finnas tid för alla elever som ville få läxhjälp.
S säger att de elever som kan och behöver extra hjälp ska få det. Min erfarenhet är att de elever som tar den extra hjälpen är de som oftast är ambitiösa och klarar sig i vilket fall.

För många år sedan motionerade en socialdemokrat om att stavningen på juice skulle ändras till jos då det ändå var så många som stavade detta låneord fel. Är detta verkligen lösningarna de ser?
Tror de att man genom att ta bort "problemet" slipper dem i framtiden?
dotoday.se
Vad händer om vi hela tiden förenklar det som anses svårt av några?
Ska vi tillbaka till Cromagnon-stadiet?
Ska vi inte tänka tvärtom och istället jaga på för att bli bättre?
Vi har tekniken så mycket borde bli enklare med denna hjälp.

Hur kan det bli bättre för eleverna genom att ta bort läxorna?
Det hade varit intressant att se när dessa personer var ute i skolorna sist.
Jag litar på de enskilda lärarna runt om i länets skolor. Jag är helt övertygad om att de vet vad deras elever klarar i läxväg och jag tycker inte att det är upp till politiken att bestämma. Varför ska den som är förtroendevald sätta sig över pedagogerna med den kunskap de besitter. Varför kan inte S låta varje skola klara av detta själv? Varje lärare?
Vi ska sätta upp regler och riktlinjer sedan ska skolorna själv klara av detta på det sätt de anser vara bäst.

Jag tror inte läxor är något fel. Den rödgröna röran är allergisk mot allt som kan visa att en enskild individ är bättre än någon annan. Jag ser det som ett sätt att förhöja kunskapen. Ett sätt för vissa elever att sticka ut och få vara duktig men det är fel i detta landet. Dessa elever har kanske sin enda chans att bli synliga när läxorna ska kollas. I jantelandet Sverige ska man helst inte sticka ut på något sätt alls men om du måste ska du helst vara sämre än alla andra.
Varför händer inte detta inom idrotten?
Där skäms ingen för att berätta att de är duktiga eller visa det.
Varför är då kunskap något som är fel i så mångas ögon?

Jag tycker läxor är bra och tycker att det ska vara upp till läraren att se till eleven och klassens bästa. De har full kompetens till det och jag önskar den rödgröna röran också kunde se det.