torsdag 26 maj 2016

Äntligen imamutbildningar i Sverige!

Efter år av väntan finns det nu en imamutbildning i Sverige. Ingen vill ha den. Tillfrågade muslimer är väldigt skeptiska till den och tror inte det blir bra då det finns så många grenar inom islam att det blir svårt att se hur den ska göras.

Jag kan se för och nackdelar. En fördel är klart att utbildningen kan styras bort från den extremism som finns inom många moskéer. Klara nackdelar är att svenska skattebetalare ska finansiera detta, att det läggs så stor vikt vid en religiös utbildning samt att problem kan uppstå när det moderna samhälle vi lever i plötsligt ska konkurrera med ett tänk från medeltiden.
Vad blir egentligen viktigast?
Svenska lagar och normer eller en religiös tro?
sr.se

För mig är det väldigt enkelt. Svenskar är till största delen inte religiösa och jag anser inte att detta ska subventionernas av våra skattepengar. Det må vara så att även prästutbildningen betalas av oss men det gör inget, för mig, då det är den religion hela det svenska samhället är uppbyggt på. Vår skolgång, våra lagar och vårt förlåtande sätt som tar avstånd från öga för öga.
Vi tror på förlåtelse men få av oss är kristna på det sätt att vi utövar vår tro.

Att nu subventionera en imamutbildning som de knappt vill ha själv, anser jag vara någon form av PK-tänk som ska syfta till att visa på Sveriges bredd och mångfald. Tanken är säkert god från början men för mig är den otroligt fel.

http://www.svt.se/nyheter/lokalt/stockholm/stockholm-blir-forst-med-imamutbildning