söndag 29 maj 2016

Svensk välfärd åt alla!

Tiggare/EU-migranter, till största delen romer från Rumänien får nu rätt till socialbidrag om deras barn har fått börja skolan i Sverige. Grattis Sverige!

Det är ett par månader sedan detta resonemang dök upp första gången. Det sas att risken fanns att de kommuner som erbjöd tiggarnas barn skolgång, också skulle komma att tvingas att betala deras föräldrar socialbidrag. Nu är det verklighet.
sr.se

Jag har skrivit om detta så många gånger tidigare så att det känns som om jag tjatar. Självklart ska alla barn få rätt till skola för de kan varken hjälpa att de föddes eller att de kom till Sverige. Problemet är att föräldrarna av någon anledning inte ska gå under samma regler som alla andra boende i vårt avlånga land. En svenskfödd familj som bosatt sig i en bil, utan tillgång till vatten och toalett, utan mat för dagen eller tankar på framtiden hade fått barnen omhändertagna. Att denna svenskfödda familj hade fått hjälp med socialbidrag är kanske inte vad jag anser vara det optimala, om det inte finns stora motkrav, men är ändå självklart då de är en del av det svenska samhället och förhoppningsvis har bidragit till vårt samhälle på något sätt under alla år de har levt.

Tiggare kommer nu till Sverige, lever i misär, stannar i landet fast att det är olagligt och att de inte får stanna. Deras barn får börja skolan fast att de lever i misär och då ska samhället plötsligt börja betala socialbidrag för dem med. De, som aldrig har bidragit på ett enda sätt till vår välfärd och befinner sig här olagligt, DE ska ha rätt till samma saker som alla andra här?
Ge mig då EN ENDA bra anledning till att arbeta och sköta sitt jobb?
Att gå i skolan?
Samhället kommer ändå att ta hand om lilla dig och din familj..

De pengar som nu ska försvinna ut för att hjälpa ytterligare en utsatt grupp människor, skulle kunna gå till skolan, vården eller de äldre i samhället. Pengarna kunde gått till alla de som lever på en minimigräns. Det kunde ha satt en guldkant på några äldres tillvaro men nej, istället ska vi försörja varenda människa i hela världen som påstår sig vara utsatt eller fattig.
Varför inte börja bjuda in hela världen?
Världen är nämligen full av människor som anser sig vara förbisedda, fattiga eller utsatta.

Rumänien egen senator för frågor om bland annat romer är själv uppväxt på gatan. Han säger att det enda sättet för dessa människor att bryta sitt utanförskap är att anpassa sig till det system som alla andra människor har. De ska sluta göra sig till offer.

Jag tycker att han har rätt.
Problemet blir då när Sverige gör tvärtom och låter dem leva i sin misär, med sina barn, och sedan ska ta del av den svenska välfärden utan att lyfta ett finger för att bli en del av den. Deras barn har skolgång även i Rumänien. Det är upp till dem att stanna kvar i landet och välja framgång istället för misär.

http://www.svt.se/nyheter/lokalt/skane/eu-migrant-far-ratt-till-socialbidrag