söndag 8 maj 2016

Sluta ät torsk!

Östersjötorsken är liten och mager och överfiske, försurning och klimatförändringar sätter stopp för många arter i framtiden om inget görs. WWF har lagt fram sin sista rapport och trots att jag vet att man inte ska vara sådan så känner jag.. vad var det jag sa!?

För ett par veckor sedan hade jag en motion om precis just detta till vår förbundsstämma. Torsken i Östersjön är hotad. Fiskarna som fiskar den säger att den är för liten om de ens får upp någon. Nu säger WWF exakt samma sak som jag sa i talarstolen för några veckor sedan.

WWF varnar och säger att vissa bestånd är på väg att kollapsa och jag tog upp detta och jämförde det med katastrofen som skedde utanför Kanada på sjuttiotalet. När de väl förstod att fisken var på väg att utrotas var det för sent och alla insatser var lönlösa. Exemplet med Grand Banks visar tydligt på att detta inte är något att vifta bort för fram tills nu har beståndet av torsk inte återhämtat sig.
Samma sak kan hända med torskbeståndet i Östersjön men fram tills nu är det ingen som lyssnat.

Ett av de stora problemen med fisket i Östersjön är att detta inte bara gäller Sverige. Detta gäller alla länder runtomkring. Vi kan inte bara låtsas som att allt kommer bli bra för vi behöver samarbeta mellan länderna för att stoppa detta fiske så länge som det behövs.

Fiskare är kanske inte det yrke många ser som sitt drömyrke med de behövs. Hur bra kan det kännas att arbeta med detta och inte få några som helst klara direktiv inför framtiden?
Samtidigt som fiskarna har varnat om att torsken här är på upphällning säger de att det finns gott om lax. Lax fiskas dessutom med lina vilket ger ett betydligt mindre svinn än trålfiske men nej, det stoppet förändrar man inte. Det infördes för några år sedan och står än idag kvar.
Vilket ben ska fiskarna då stå på?
Tänk er att ha en försörjning som kanske fungerar. Allt beror på vad överheten säger.
Ett konkret beslut och svar borde vara rimligt!

WWF säger nu att vi inte ska äta torsk fångad här och jag tänker följa det.
Jag vill att det ska finnas torsk för framtiden också.

http://www.svt.se/nyheter/inrikes/nytt-larm-rott-ljus-for-ostersjotorsken