torsdag 19 maj 2016

Vikten av religion?

Vita barn hos vita familjer.
Mörkhyade barn hos mörkhyade familjer.
Asiatiska barn hos asiatiska familjer.
Kristna barn hos kristna familjer.
Muslimska barn hos muslimska familjer.
Eller?
Khan med fru.

Det första stora felet är att ett människovärde inte sitter i en hudfärg utan i hur man är som person. Det andra stora felet är att bra föräldraskap varken sitter i hudfärg eller religion.
Det tredje stora felet är att man med dessa kriterier helt omöjligt ser till barnets bästa, och det ska vara det viktigaste i alla lägen.

Miljöpartisten Yasri Khan visade redan för två år sedan vart han stod. Han anser att muslimska barn som omhändertas måste placeras i muslimska familjehem. En av anledningarna är att dessa barn annars inte kommer få äta halalslaktat kött.
Han och hans fru anser att den svenska staten inte gör tillräckligt och har som exempel att en malaysisk familj som slagit sina barn för att de inte bad tillräckligt fick barnen omhändertagna och placerade i icke-muslimska familjehem. Detta är helt fel enligt honom.

Är detta då hans personliga åsikt eller partiets?
På två år har inga åsikter gjorts hörda att det inte stämmer och istället pekades han ut som en lämplig kandidat till en styrelsepost i partiet.

Var ska då gränsen gå?
Efter att Khan vägrade ta en kvinna i handen intervjuade Sveriges radio (kryss i taket!) muslimska män i muslimska länder och den övervägande delen, nästan alla tillfrågande, sa att man måste vara extremist för att inte kunna ta en kvinna i handen. Alla intervjuade män, i deras hemländer, säger att den som vägrar ta en kvinna i hand är ute på hal is och inte följer koranen.

Det viktigaste för barn som blir omhändertagna är en fast, trygg punkt som ska verka som deras egen familj. Vilken tro familjen har är helt ovidkommande men vissa saker bör vara ett måste.
Familjen ska absolut INTE göra detta som en inkomst. De ska alltså ha arbete och kunna göra detta utöver det. De ska ha en fast bostad där barnet ska kunna få sina behov tillgodosedda.
Då barn inte väljer religion är det totalt ovidkommande vilken tro familjehemmet har och om barnet har samma.

I artikeln berättar Khan att det finns cirka en halv miljon muslimer i Sverige. Då antalet muslimska barn som omhändertagits ökat måste fler muslimska familjehem rekryteras. Det är för mig totalt skrämmande att man ser så blint på att tron är det viktigaste för att ett barn ska få det bra.

Om man som politiker i vårt land vill verka för jämställdhet, barnens bästa och ett integrerat samhälle kan man inte göra fel på fler sätt än detta. Vad kan vara så farligt med att ett familjehem inte är muslimer? För mig är det tvärtom. Barnet kanske kan få se att tron inte är det viktigaste i livet och att vi som är födda i Sverige visserligen räknas som kristna, men sätter tron åt sidan för viktigare saker. Religion är nämligen inte det viktigaste som finns för dessa barn utan att de ska få en trygg tillvaro med människor som bryr sig runt dem.

Politik och religion ska inte blandas ihop på det sätt denna miljöpartist gör.
Bara tanken på att han skulle få en styrande position inom svensk politik är totalt skrämmande.

http://en.islamtoday.net/artshow-229-4776.htm
http://islamstory.com/en/Muslim-Foster-Families-Urged-in-Sweden