onsdag 18 maj 2016

Och så brinner det..

Borlänge och Norrköping brinner. Segregation är anledningen.
Mer specifikt boendesegregationen och det faktum att många är missnöjda med att inte bli sedda och därför vänder sitt hat mot polisen.

Som jag ser på det: Hej då.
Den som förväntar sig att alla andra ska anpassa sig bör tänka om.
Tror de att stenkastning och bilbränder är rätt väg att gå, lämna landet.
Min gissning är att socialdemokraterna snart kommer berätta att det behövs fler fritidsgårdar.
Polisen ska ut och dricka kaffe med ungdomarna som nu är så missnöjda med sina liv att de ska förstöra alla andras också.
svt.se

Man kan välja att se detta på två sätt:
1. Stackars ungdomar som är uppväxta utan någon som roar dem hela tiden. Deras föräldrar har inte haft tid med dem för de har haft fullt upp med.. ja, något.
Märkligt ändå att inte hela Sverige står i brand med tanke på hur samhället ser ut. Fritidsgårdarna fanns ju knappt kvar när jag räknades som ungdom.
2. Stackars alla som ska betala för de självrisker dessa ungdomar orsakat. En bil i brand betyder ingenting för dem som har satt fyr men den kan betyda väldigt mycket för den som inte längre har någon bil. Övriga som betalar till försäkringsbolagen får betala detta genom höjda premier.

Jag vägrar tycka synd om huliganer och som jag ser det ska de inte få gå ute.
Anledningen till att det brinner är enligt artikeln att ungdomar som bor i väldigt invandrartäta områden inte känner att de är en del av det svenska samhället och på grund av det vänder de sitt hat mot samhället i stort och polisen.
Fantastiskt bra!
Vi kan se att det alltså är alla andras fel utom just de här ungdomarnas.
Sen pratar vi om att ungdomar är curlade!?
Vem tänker ändra på detta?
Precis som alla andra borde deras föräldrar göras ansvariga.
Jag hade inte velat betala för att en missnöjd ungdom hade bestämt sig för att eldande på min bil skulle lösa dennes problem. Aldrig i livet. Klarar inte föräldrarna av detta får de antingen vända dit där detta beteende uppenbarligen är ok, eller ta konsekvenserna utav att deras barn saknar uppfostring.

Samhället kan göra vad som helst. Skolan kan predika om jämlikhet. Kyrkan kan stå för allas rättigheter men så länge dessa unga män inte förstår att det enda sättet för dem att bli en del av samhället är att anpassa sig till det, ta tjuren vid hornen och skapa sin egen framtid, då bör de söka lyckan i ett annat land och jag önskar dem lycka till.
Det landet finns nämligen inte.
Jag är dock inte intresserad av att betala för det de orsakar.

http://www.svt.se/nyheter/inrikes/en-trend-som-kommer-vanda