tisdag 31 maj 2016

Det är en sak att ta emot, en annan att ta omhand.

Kvinnor är utsatta på asylboendena. Männen låter dem inte vara ifred och visar att medeltidstänket som de flytt från har tagits med till skyddade miljöer i Sverige.
Polisen kan inte skydda dem och påpekar att Sverige har övergett kvinnor och barn som är extra utsatta. Migrationsverket och polisen var kanske rustade för att ta emot människor till viss del. Att ta hand om dem som kom blev dock ett stort problem.

Intelligensen behöver inte vara så hög för att se att detta var den verklighet som väntade för ett par år sedan. Människor som kommer från ett tänk där män och kvinnor inte har samma värde, kommer inte ändra på det över ett par månader i Sverige. Detsamma gäller religion.

Jag ställde frågan till Migrationsverket innan min kommun fick sitt första asylboende då jag hört talas om just dessa problem. Problem med att människor som exempelvis flytt från varandra tvingades dela rum. Migrationsverket påpekade då att deras uppgift var att ge alla tak över huvudet och att eventuella problem fick tas senare.
När är senare?

Människor har nu kommit till Sverige och skulle här få skydd undan kriget. Kriget har de sluppit men enligt kvinnorna som var intervjuade var det värre här. Män på boendena har åsikter om att de är ensamma kvinnor, åsikter om deras klädsel och vad de gör.
Välkomna till framtiden!
Sverige ingår inte i ett medeltidstänk utan bryr sig inte om vilken religion någon har, hur de ser ut, kön eller sexualitet. I Sverige är alla människor lika mycket värda och är det så svårt att förstå så lämna landet. Detta är inte en enskild persons tänk på boendena utan på de sju boenden som SVT varit hade detta varit något alla kvinnor tagit upp.
Som jag ser det är det då en allmän uppfattning bland de män som nu kommit till Sverige. Uppfattningen om att de tillhör en högre rang, där kvinnor bara är värda något om de är gifta och har sin man i närheten och där kvinnor som inte har detta ska tillrättavisas. Hur ska de någonsin bli en del av det samhälle vi har som är så långt fram i jämställdhetsarbetet?

Den syn de har på kvinnor inom asylboendena, hur ska den förändras ute i samhället?
Hur behandlar de kvinnor utifrån som kommer dit?

Det finns ett ordspråk som säger att det inte går att lära gamla hundar att sitta. Har Migrationsverket eller regeringen hört det någon gång?
Polisen kan inte vara ständigt närvarande på asylboendena. Migrationsverket har inte plats att flytta runt de människor som är utsatta. De hamnar i ett dödläge de inte ens kände av i kriget men Sverige, glöm inte at klappa er för bröstet!
Vilken förtjänst vi gör och vad bra vi är som har "hjälpt" alla dessa människor!

Det finns ett annat ordspråk som börjar "Passar inte galoscherna.."

http://www.svt.se/nyheter/lokalt/jamtland/kvinnor-vittnar-om-utsatthet-pa-asylboenden