måndag 9 maj 2016

Vinden har vänt..

Tiggeriet är en ständig fråga och med värmen kommer dessa människor nu bli betydligt fler. Tiggarna är en ständig diskussion på många platser.

Jag står väldigt fast i vad jag anser vara det rätta: Förbjud tiggeriet.
Jag förstår att man inte kan förbjuda någon att vara fattig men att inte tigga borde inte vara ett problem. Människorna som tigger kommer ytterst sällan från Sverige och det blir en krock med de regler vi redan har satt upp. Ingen som kommer till Sverige får stanna här längre än tre månader och då ska de ha försörjning och uppehälle som de själv står för.
Den dag de har varit här längre än tre månader ska de lämna landet eller söka asyl. Svårare än så kan det inte vara. Med tanke på att de som tigger uppenbarligen inte kan försörja sig själv bör de lämna landet tidigare än så.
elisabethoglund.se

Jag har skrivit om barnen till tiggarna tidigare. Jag är väldigt säker på vad jag anser om denna sak och det är att barn till de som kommer hit och inte kan försörja sig ska omhändertas och det omedelbart. Inget svenskfött barn hade fått bo i en bil och barn är för mig barn oavsett var de kommer från.
Nej, de är inte Sveriges ansvar egentligen men befinner de sig här ska de absolut inte bo i misär. Det är ingen rättighet att skaffa barn men det är en skyldighet att ta hand om dem oavsett vilket land de är födda i.
En annan sak som jag skrivit tidigare om är att de kommuner som ger dessa barn skolgång, utan att för den delen omhänderta dem, automatiskt ger föräldrarna till dem uppehållstillstånd i Sverige. Då barnen rotar sig i skolan och blir en del av samhället kan de inte längre flyttas på. Då de får stanna får föräldrarna göra det och det innebär att de ska få sin del av välfärden genom exempelvis det som tidigare kallades socialbidrag, numera försörjningsstöd.
Är det rätt?

Jag anser det vara fel. Jag har inga problem att betala för dem som har stora svårigheter på grund av sjukdom, ålder eller olyckor. Att betala för att andra länder inte kan se till sina egna invånare, det tycker jag dock är fel. Var ska gränsen sättas?
För rent krasst är det orättvist att bara de som kommer hit ska få upptäcka att de kan leva på välfärden. I rättvisans namn borde det sättas upp skyltar i hela Europa att alla som kommer till Sverige och inte följer våra regler, som sätter sina barn i svensk skola, plötsligt är berättigade till en del av den stora välfärdskakan. Det ska vara lika för alla.

Jag har absolut inget problem alls med ett totalstopp av tiggeriet i Sverige.

http://www.svt.se/nyheter/sifo-halften-vill-forbjuda-tiggeri