fredag 24 juni 2016

Det kallas för föräldraansvar.

Skolket ökar.
Fler elever är mer frånvarande än tidigare och på något sätt ska man nu komma underfund med hur man ska göra. Detta handlar om grundskolan och jag blir så trött.

Grundskolan, det innebär elever som inte är myndiga och som har vårdnadshavare som ansvarar för dem. Skolkar en elev så betyder det för mig att föräldrarna ska ta sitt ansvar och se till att eleven går till skolan. Fungerar inte detta ska elevhälsan kopplas in och därefter de sociala myndigheterna. Om föräldrarna inte klarar av att göra sin uppgift, får någon annan ta över ansvaret och se till at skolan sköts.
svt.se

Under många års tid har det mjäkats med skolan.
Eleverna har rätt till en hel del saker men skyldigheterna som borde vara självklara läggs väldigt gärna över på andra instanser. Det finns föräldrar som bryr sig men väldigt ofta bryr sig föräldrarna mer om att lägga just ansvaret på skolan istället för att ta det själv.
Ursäkterna jag har hört genom åren är många.
Föräldrar som försvarar barnen, ursäktar dem, skyller på alla andra och för ett par månader sedan lade till och med en politiker en motion om att elever skulle få fler sovmorgnar för att de var morgontrötta.
Gå och lägg dig tidigare då!

Alla dessa barn som nu ska curlas in i vuxenvärlden, hur ska de klara ett vanligt arbete efter högstadiet?
Varför skulle någon ge dem sovmorgnar när alla andra börjar sju och slutar fyra eller fem?
Ingen. Det finns ingen som vill arbeta med en människa som helst ligger på latsidan utan alla måste göra rätt för sig. Skolan kan helt omöjligt uppfostra till det utan det ska komma hemifrån.
Du ska göra rätt för dig!
Det minsta man kan begära är då att föräldrarna tar det ansvar de ska för sina telningar och slutar beskylla skolan för allting. Mycket skolk innebär garanterat sämre betyg, färre alternativ och ungdomar som sedan ska bli vuxna men inte längre har så många alternativ kvar efter skolan mer än att stämpla eller ta arbeten som inte kräver någon längre utbildning.

Detta är INTE skolans fel, utan föräldrarnas.

http://www.svt.se/nyheter/inrikes/franvaron-okar-i-svenska-skolor