lördag 4 juni 2016

Land ska med lag byggas..?

Utvisad?
Lämna då Sverige.
Det finns absolut ingen logisk förklaring alls till att någon som inte bedöms ha skyddsskäl i Sverige ska ta en plats för någon som behöver den, få dagpeng då du befinner dig olagligt i landet och du bör självmant resa tillbaka.
svt.se

Den ene artikeln handlar om en 58-årig man från Eritrea. Inget rikt och trevligt land men om Migrationsverket nu har bestämt att du inte får stanna i Sverige då det inte finns någon risk för ditt liv i ditt hemland, då ska du resa härifrån. Du tar kanske platsen från någon som verkligen behöver den. Någon som verkligen flytt kriget och om inte annat, kostar du pengar som kan gå till människor som verkligen behöver dem. Sverige hämtar kvotflyktingar varje år, människor som inte anses ha en chans till ett bättre liv utan oss.

Jag förstår att man i dessa lägen tänker på sig själv men Sveriges skattepengar kan inte gå som ett ytterligare bistånd här när vi ger så mycket som vi redan gör.
Regeringen beräknar att Sverige kommer spara cirka 200 miljoner kronor i år på detta och sedan betydligt mer framöver. Jag tror det är lågt räknat. EU räknar med att varje asylsökande kostar cirka två miljoner svenska kronor innan de får ett arbete. I Sverige fick inte ens tusen personer av de 163 000 personer som sökte asyl arbete. Mannen i artikeln har överklagat allt han kan och när jag räknade på det sist, så hamnade summan på cirka tre miljoner.
Detta har han som ensam person kostat det svenska samhället när han garanterat visste redan från början att han med all sannolikhet inte skulle få stanna.

Människor protesterar nu och har startat grupper. Såhär kan man inte göra!
Jo, det är såhär man gör när den svenska lagen följs. Har man fått ett utvisningsbeslut ska man lämna landet snarast möjligt och genom att ta bort incitamentet till att stanna så blir det garanterat någon effekt på det. Vi kan inte vara hela Europas dåliga samvete.

Intressant i det hela är också det, att alla de som påstår att detta är en sådan lönsam affär för Sverige. Varför flyger vi inte och hämtar dem så att de slipper utsätta sig för fara?
Kostanden för ett flyg fram och tillbaka bör vara överkomlig jämfört med andra kostnader.
Mannen i artikeln, 58 år från Eritrea, han hade ju garanterat blivit en riktigt lönsam affär för landet! I snitt tar det runt åtta år ut i arbetsmarknaden så han hade ju hunnit arbeta i knappt ett år innan han skulle få pension. Utöver det har han ett medicinskt behov och kräver sjukvård.
Hans svägerska är med i inslaget och jag hoppas någon upplyser henne och hennes man om att det går att peka på anhöriginvandring. Han kan bo med dem så länge de står för hans kostnader.

I Sverige gäller svensk lag över allt annat.
Det är bara att acceptera det.

http://www.svt.se/nyheter/lokalt/norrbotten/han-blir-snart-utan-boende
http://www.svt.se/nyheter/lokalt/vast/ny-asyllag-beror-1000-personer-i-vastsverige
http://www.svt.se/nyheter/lokalt/norrbotten/protester-mot-att-flyktingar-blir-hemlosa