onsdag 15 juni 2016

Samhällets baksida.

Tvångsomhändertagna barn. Barn som far illa.
De har funnits i alla tider.
Det borde vara så att de inte fanns längre men tyvärr ser verkligheten annorlunda ut.
Min övertygelse är att det inte kommer att förändras så detta är för mig väldigt viktigt.

De barn som bott i det som förr kallades för fosterhem, bör självklart få ersättning för sitt lidande oavsett när det skedde. I ett samhälle som sköter sådant här perfekt, blir det inga utbetalningar.
mama.nu

Som jag ser det är det som så att samhället ska finnas där när familjen fallerar. När föräldrar inte längre kan ta det ansvar de ska för sina barn, då ska samhället träda in och ge dessa barn den familj de behöver. Den familj de då får, tillfällig eller beständig, ska självklart vara hårt kontrollerad av myndigheterna som har satt dem där.
I en perfekt värld är alla dessa familjehem, som det idag heter, kärleksfulla och visar barnet hur livet ska vara. Barnet ska vara en del av familjen och inte dömas för vad föräldrarna har eller inte har gjort.

Det är inte lätt att vara ett barn i ett familjehem utan det kommer alltid känna sig utpekat och annorlunda. Även om människor inte vill illa så behandlas många gånger dessa barn annorlunda med märkliga frågor om vad en riktig förälder är. Då ska barnets nya familj vara stark och visa att de alltid finns där. Att de älskar barnet över allt annat för trots vad många tror, så är inte det biologiska bandet det viktigaste. Det är känslan av en familj som är den viktiga.

Om då de som ska älska detta barnet förgriper sig på det. Slår barnet. Förstör barnets liv genom att inte bry sig om det. Då, är det myndigheten och samhällets ansvar. Kan detta ske har inte myndigheten gjort det den skulle och för mig är det en katastrof att de sedan inte står upp för sig. Har myndigheten varit en stor del i att barns liv förstörs, då ska det kosta.
Det ska kosta så pass mycket att de ser till att problemen aldrig uppstår igen.

När ett barn beter sig illa får de veta att de ska be om ursäkt och stå upp för vad de har gjort.
Självklart bör det även gälla myndigheter, oavsett vilken.
Hur svårt kan det egentligen vara?

http://www.svt.se/nyheter/inrikes/utsatta-fosterbarn-som-nekats-ersattning-overklagar