onsdag 16 mars 2016

Då var det ingen lögn?

Förutom att svenska barn blivit sämre på att simma har vi de sista åren fått veta att svenska skolungdomar blivit sämre och sämre i skolan. Resultaten sjunker.
Alla som velat se har förstått. Alla som velat tänka efter har förstått att en stor del av detta är vilka elever som finns i klasserna och jag undrar om media och svenska politiker i gemen är nöjda nu.
Det "vanliga" människor har sett, utan att för den delen sätta epitet eller ha en åsikt om ifall invandringen är bra eller dålig har helt tabubelagts.

Det bör inte vara så svårt att räkna ut att resultaten i skolan sjunker när skolorna de sista åren fått ta emot mängder av människor varav många barn inte har talat svenska. Utöver det kommer flera av dem från länder där det inte funnits någon skolgång på det sättet som vi har i Sverige. Oavsett vad man tycker om invandringen bör man se att elever som kommer i tioårsåldern utan att kunna ett ord svenska får väldigt svårt att ta igen de år de missat. Ett stort problem blir även att de i sitt hem inte får höra det svenska språket vilket gör det väldigt svårt för dem att lära språket fort.
Alla som har läst ett andra språk vet hur svårt det är att befästa när det bara används ibland.
metro.se

Anna Ekström, chefen för skolverket, sa på SVT i måndags att problemet är att ungdomarna har blivit äldre och att det behövs fler och bättre lärare. Hon säger att kompetensutveckling för lärarna är viktigt.
Det är helt garanterat gratis.
Fler lärare växer dessutom på träd ute i skogen, det är bara att gå och plocka dem. Varje kommun söker nu med lykta efter lärare med utbildning i svenska som andraspråk.

På frågan om resultaten kommer bli sämre de närmsta åren svarar hon att så inte behöver vara fallet.
Jag ska länka till detta inlägg när jag om några år pekar på anledningarna till att skolresultaten har rasat. I slutet av inslaget berättar hon att de flesta barnen som kommer idag är i den äldre skolåldern och påpekar vikten av att de måste få en gymnasieutbildning och klara den.

Jag må vara dum nu men hur många arbeten i Sverige kräver endast gymnasieutbildning? Att man klarar av gymnasiet med godkända betyg är verkligen inte en självklarhet till ett arbete.
En annan sanning borde då vara ett ytterligare fel. Invandringen var något hela Sverige skulle tjäna på enligt media men om dessa personer som är ungdomar kommer hit och inte klarar att få ett arbete då det är väldigt svårt för dem att ens klara gymnasiet, hur ska då de vuxna som kommer med samma förutsättningar klara sig?

Fridolin säger att vi inte ska fokusera på att allt är invandringens fel. Han vill ha högre lärarlöner! Han vill inte att invandringen ska beskyllas för exempelvis den bristande jämlikheten. Ok. Invandringen har istället ökat jämlikheten och det tänk det innebär?

Om alla bara hade varit ärliga från början och lagt korten på bordet med att detta påverkar skolresultaten och är en kostnad för samhället kunde människor istället fått fokusera på om de vill hjälpa alla dessa människor eller inte. Min övertygelse är nämligen att många människor främst retar sig på att de idiotförklaras av förståsigpåare som påstår att det uppenbara är fel.
Skolverket har tydligen blivit rasister som ens kommer med dessa påståenden.

http://www.svt.se/nyheter/inrikes/invandring-paverkar-skolresultatet