tisdag 15 mars 2016

Slutet för ankarbarnen?

Barnets bästa ska i alla lägen sättas främst.
Barnets bästa ska i alla instanser vara det viktigaste och det alla ska arbeta efter även om synen på vad det är, är olika. För mig är barnets bästa det barnet själv väljer så länge det går. Ett barn som överhuvudtaget kan tala vet vad det vill.

Mina egna känslor, åsikter och tankar är för just mig viktiga i vad som är barnets bästa. Tillsammans med erfarenheterna efter hur det gick för alla de finska barn som skickades ensamma till Sverige står jag väldigt starkt vid att barnets bästa inte är att sändas iväg utan familjen. Speciellt då inte som "ankarbarn". Ankarbarn är när man sänder barnet på en fruktansvärd resa för att just barnet har lättare för att få ett permanent uppehållstillstånd i Sverige för att resten av familjen ska få fri lejd när detta har skett. Jag kan förstå tanken att det besparar övriga familjen väldigt mycket problem men samtidigt inte. Jag hade aldrig skickat iväg barnen. Aldrig.
Familjen är den starka kärnan i världen och den ska bevaras, oavsett hur familjen ser ut.
aftonbladet.se

Min uppfattning med de nya reglerna är att familjerna kanske slutar skicka sina söner, för det är främst söner det gäller, genom en hel världsdel. Ensamma, utsatta och med fruktansvärda bilder i sitt sinne efter det de får vara med om. Ifall de överlever.
Visserligen kommer de kanske söka sig till något annat land i Europa men sannolikheten minskar förmodligen med tanke på de regler som finns i övriga länder gällande just anhöriginvandring.

Att Sverige nu får tuffast regler borde inte spela någon roll för om alla länder som har skrivit under Dublinkonventionen hade följt vad denna sa så hade inga asylsökanden kommit till Sverige. Det är nämligen helt omöjligt att vårt land är det första EU-land man beträder när man kommer till Europa.

Den stora frågan är egentligen när ursäkten till ett visst parti ska komma. När ursäkten till hela svenska folket ska komma för in i det sista har de flesta partier totalt vägrat att se några konsekvenser utav den politik som finns. Med den fina välfärd landet har byggt upp borde varenda människa med avslutad grundskola kunna se att välfärden bygger på att människor arbetar och därefter får ut sin pott. Ska den potten fördelas på fler minskar den för övriga människor oavsett hur man vill räkna.

Tyvärr lever inte Jesus som kunde mätta tusentals med några fiskar och lite bröd men hade det gått så hade jag välkomnat varenda själ som vill bli en del i vårt samhälle hit. Självklart så länge de följer svensk lag. Till sist är det dock så att det enda som kommer hjälpa är att världen slutar vara sådana mesar. Att det skulle barka åt skogen för bland annat Syrien kunde alla samhällsintresserade räkna ut redan på åttiotalet när landet redan då styrts i tio år av en diktator. Risken är dock att fler Syrien kommer dyka upp då världen fortsätter blunda för övriga problem.

Ja, resultaten för de svenskfödda barnen sjunker med men det skulle ju kunna vara så att anledningen till det är att de inte längre får den hjälp de tidigare ha haft då resurserna fördelas om.

Som jag skrivit tidigare.
Läcker en kran hjälper det bara tillfälligt att sätta en spann under.
Lösningen är att laga kranen eller byta ut den.

http://www.svt.se/nyheter/inrikes/sveriges-nya-anhorigregler-strangast-i-eu