torsdag 10 mars 2016

Den riktiga polisen..

Jag erkänner.
Jag är en av dem som, efter att ha sett exempelvis längden på en kvinna, funderat över varför de kör tillsammans i ett yrke som utsätts för så mycket problem.
Polisen ska inge pondus, respekt och kunna utöva viss form av våld om de blir tvingade.
Självklart är det så att en kvinna på dryga 160 centimeter visst kan inbringa det men förtroendet för en man på 190 centimeter blir automatiskt större.
Jag betvivlar inte att det kan vara bra för två kvinnor att arbeta ihop men jag har varit kritisk mot systemet från den första början och jag är det fortfarande. Jag anser inte att några arbeten, under några former, ska kvoteras. Jag har själv gjort och klarat alla polistesterna så jag vet att det som kvinna inte är svårt att klara de krav som sattes upp för män. Faktum var dock att det var andra krav på kvinnor. För mig är det fel då förövaren inte har storlek eller snabbhet utefter vilka som försöker ta fatt denne.
wiki.se

På ett annat sätt är jag säker på att detta är bra även om jag inte hade velat utsätta mig för denna fara. I det samhälle vi idag har är inte kvinnor längre lika mycket värda som män vilket gör att exempelvis poliser, ambulansförare och brandmän är extra utsatta. I områden i Sverige har män inom dessa yrkeskategorier svårt att få respekt och auktoritet vilket gör att jag bara kan gissa hur det ser ut för två kvinnor som kommer till dessa områden.

Efter att ha arbetat många år inom olika skolor vet jag att läraryrket på många sätt är detsamma. Med vissa människor i Sverige måste du som kvinna visa din auktoritet direkt för att du inte ska bli sutten på. Inte bara som kvinna utan även som lärare. Du är helt enkelt den som bestämmer oavsett vad de anser om saken. För många människor är detta ett problem då de inte är vana vid detta tänk i de länder många av dessa personer kommer ifrån. Då har jag behövt spela på min yrkesroll istället. Jag som LÄRARE kommer ringa hem till dina föräldrar och då har det blivit skillnad för en lärare är många gånger en auktoritet i deras hemländer. Man lär sig efter att ha arbetat med detta i några år och i grunden är det inget ont i det utan människorna måste förstå hur systemet här fungerar.

Jämställdheten och människors lika värde är något jag har tagit för givet många gånger men jag har dock inte ansett att det måste innebära att ett visst antal av alla poliser måste vara kvinnor. Jag tror dessutom inte att många ställer denna fråga till dem för att vara elaka utan det kan vara ett rent skyddstänk, för så tänker jag. Jag som kvinna hade hellre arbetat med en större man som utan att behöva visa eller säga något inger mer respekt i de områden där detta saknas mot dessa yrken. Jag har vänner som bor i exempelvis Malmö och de berättar vilken skillnad det kan vara beroende på vem som säger något. I Sverige är det inte så annars.

Då jag rest väldigt mycket i mitt liv lär man sig för varje tripp. Efter att ha besökt delar av Asien fick jag veta att jag, trots att jag var den talföre med en bestämd åsikt, inte kunde gå och klaga på ett hotellrum. Ingen tittade på mig och jag behandlades som luft. När istället min resepartner gick ner och sa till blev det ett nytt rum direkt för han var ju man. För oss är detta medeltida men det är så det fungerar i dessa länder och då jag har fått lära mig att man ska ta seden dit man kommer, är det så vi har fått göra på resor.

Hade alla som kom hit tänkt likadant tror jag att klimatet för att vara två tjejer i en yttre polistjänst hade förbättrats oerhört mycket. All heder åt alla de som väljer dessa yrken i de tider vi har nu.

http://www.svt.se/nyheter/inrikes/polisassistenten-alice-jag-raknas-inte-jag-ar-inte-den-riktiga-polisen