torsdag 31 mars 2016

Signalpolitik?

Sedan kravet på id infördes har de ensamkommande till Sverige blivit färre.
Anledningen kan, som jag ser det, vara tudelad. Antingen är det så att färre ensamkommande ungdomar tar sig till Europa och Sverige.. eller var de kanske inte varken barn eller ungdomar och satsar istället sina kort i något annat land.

Jag må vara cynisk men min uppfattning är att många av de som utger sig för att vara "barn" inte är det och jag ser den minskade ankomsten av dessa "barn" som ett bevis på det. Om de verkligen var barn och hade id-handlingar, hade det nämligen inte varit ett problem att visa detta.
Vad är då den stora skillnaden?

Att klassas som barn eller vuxen gör en stor skillnad när du söker asyl i Sverige.
Som barn får du en god man, ett mindre boende med andra barn, förhoppningsvis, och det betydligt lättare att komma in i samhället då du får exempelvis skolgång. Som vuxen ska du i princip klara dig själv på något av alla de asylboenden Sverige nu har tack vare alla godhjärtade människor..

Härom dagen berättade nyheterna att allt fler afghaner söker sig till sitt hemland igen. En av anledningarna ska vara kontrasten till det afghanska samhället. Alltså, det är för stora kontraster mellan Sverige och Afghanistan. Nähä?
Detta är väldigt intressant då en svenskfödd person som påstår samma sak, att det är stora skillnader, med all sannolikhet kommer kallas för rasist.
Vilka skillnader är det de menar?
Är det något fel på afghaner eller andra asylsökande?
Anser du dig som svensk vara bättre än andra människor?

Orsakerna till att dessa män vill återvända är att det inte blev ett bättre liv, drömmarna förverkligades inte då det är långa väntetider, tillfälliga boenden och inget säkert uppehållstillstånd. Plus då att kontrasterna till det samhälle de är vana vid är för stora..

Är det någon som hört att det kommer bli kulturkrockar?
Olika seder, mat och traditioner?
Det som i Sveriges radio benämns med kontraster skulle lika gärna kunna kallas för levnadsmönster eller kultur. Det är inget fult i det förutom när människor väljer att lägga något fult i det. Alla som har något hum om hur dessa två helt skilda länder fungerar skulle nämligen påstå att det är stora skillnader. Det är åtminstone min uppfattning efter att ha läst den fakta som finns.
Jag har stora svårigheter med att hitta likheter.

Jag applåderar de nya restriktiva regler Sverige har infört.

http://www.svt.se/nyheter/inrikes/farre-ensamkommande-till-sverige
http://sverigesradio.se/sida/avsnitt/698014?programid=4540