torsdag 24 mars 2016

Ska tiggares barn få gå i skolan?

Romska tiggarbarns skolgång diskuteras för mig i onödan. Självklart ska de få gå i skolan! Alla barn borde ha rätt till skolgång och att låta dessa barn gå i skolan och få kunskap bör vara det enda sättet att förändra det utanförskap de annars kommer växa upp i.
För mig är det inte här debatten ska ligga.

FNs barnkonvention kommer förmodligen bli lag.
Utöver det finns det väldigt klara regler för vad som gäller i Sverige och för mig är det oerhört viktigt att alla barn behandlas på exakt samma sätt oavsett vart de är födda eller vilken bakgrund deras föräldrar har.
Svenska lag ska dessutom gå före allt.
Barn kan dock aldrig någonsin hjälpa att de är födda och därför ska deras primära sättas först.
svt.se

Ponera följande:
Ett barn som är fött i Sverige går i skolan och skolledningen får veta att barnet bor i en bil eller ett skjul utan tillgång till en toalett eller rinnande vatten. Vad hade hänt?
Jo, skolledningen hade varit tvungen att anmäla detta. Barnen hade med all sannolikhet blivit omhändertagna tills föräldrarna hade ordnat ett drägligt boende som tog hänsyn till barnets bästa.
Varför görs då inte detta med dessa barn?
Jo, för att vi väljer att göra skillnad.
Uppenbarligen är inte de romska barnen lika mycket värda som andra barn födda i Sverige.

Barn behöver föräldrar och kärlek från dessa. Tak över huvudet, mat och vatten är dock primära saker och kan inte detta tillgodoses kan föräldrarna inte tillgodose de behov barnen har. De ska därför omhändertas. Oavsett vilket land föräldrarna kommer ifrån.
Dessa föräldrar lever nämligen i Sverige olagligt då de inte har försörjning och inte kan räkna med att bli försörjda av ett samhälle de inte är en del i eller bidrar till. När de har varit här i tre månader och inte längre kan vistas lagligt i landet får de lämna det. Deras barn får dock gärna stanna för mig. De ska nämligen få en chans till ett bättre liv och ett av de enda sätten att förändra detta är att ge dem skolgång och kunskap. De måste hjälpa sig själv upp.

Debatten är därför för mig helt fel.
Självklart ska barnen få skolgång, det är ett barns rättighet.
Föräldrarna kan dock inte stanna då de inte kan tillgodose barnets behov. Har de skaffat en försörjning som inte innebär att tigga, samt ett bra boende för barnet har jag dock inga problem med att de heller stannar. De ska dock göra det lagligt väg och söka asyl.

http://www.svt.se/nyheter/inrikes/krav-pa-skolgang-for-barn-till-romska-tiggare