söndag 20 mars 2016

Rätten att stanna!?

Få en andra chans men begå ett brott.
Begå brott innan du flyr och tro att du får stanna.
Turerna är många.
Faktum kvarstår dock att många personer i Sverige anses vara en säkerhetsrisk enligt Säpo. Flera personer är dömda för brott och ska utvisas. Faktum är dock att få av dem utvisas.
Deras hemländer anses nämligen inte kunna garantera att deras liv ska få fortsätta när de kommer åter.

Jag är en hemskt hård och elak människa i detta men för mig är det som så, att OM du förbrukar dina chanser till ett nytt liv så ska det inte tas någon som helst hänsyn till varifrån du kommer. Du ska skickas hem till landet du kommer ifrån.
På samma sätt anser inte jag att Sverige på något sätt ska skydda människor som har varit en del i dödandet i sitt hemland. Hela staben för styret av Syrien kunde flytt och de skulle fått stanna om de inte begått några värre brott i sitt hemland. Dock ska det i många fall betänkas att många av de SS-officerare som pekats ut som fruktansvärda under andra världskriget, själv inte begick brotten. Trots det är de en stor del till dem.
Alltså måste detta gås igenom väldigt noga så att det blir rätt.

Över lag anser jag dock att Sverige är ett mesigt land som har svårt för att sätta gränser. Vi praktiserar inte öga för öga men att skydda och se till att brottslingar får uppehälle och mat på bordet varje dag anser jag inte vara svenska folkets uppgift.
Vi ska hjälpa och skydda de personer som flyr dessa människor, inte utsätta dem för risken att träffa på dem här med.

Någonstans är det även så att alla människor måste stå till svars för vad de själv gör. Att fly landet skjuter kanske upp problemet men Sverige ska inte bli något skyddsland för människor som begått brott i andra länder. Hade vi skickat ut signalerna om att vi hade skickat tillbaka dem direkt hade de med all sannolikhet aldrig sökt sig hit. De är nämligen förövare, inte offer och ska därför inte behandlas som om det är synd om dem.

Vi ska främst hjälpa barn och se till att de får det bra och dessa personer tar plats, tid och pengar från dem som behöver det.

http://www.svt.se/nyheter/inrikes/sapo-bedomer-60-asylsokande-utgor-sakerhetsrisk